Ktl-icon-tai-lieu

QUY ĐỊNH Định mức sử dụng văn phòng phẩm, các thiết bị văn phòng, quần áo đồng phục, xe ôtô và dụng cụ BHLĐ

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 849 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUY ĐỊNH
Định mức sử dụng văn phòng phẩm, các thiết bị
văn phòng, quần áo đồng phục, xe ôtô và dụng cụ BHLĐ
CHƯƠNG I:
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Mục đích
-

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng văn phòng phẩm, các thiết bị văn phòng, quần áo
đồng phục, xe ôtô dụng cụ BHLĐ và đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty.
Nhằm trang bị đúng các dụng cụ nêu trên một cách khoa học phục vụ tốt nhất các yêu
cầu công việc của Công ty, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBCNV trong
quá trình quản lý, sử dụng tránh tình trạng lãng phí.

Điều 2: Nguyên tắc quản lý, sử dụng.
Các dụng cụ, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, quần áo đồng phục, xe ôtô và dụng cụ
bảo hộ lao động ….được quản lý khoa học sử dụng hợp lý và hiệu quả.

CHƯƠNG II:
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
Điều 3: VĂN PHÒNG PHẨM
Aùp dụng đối với các Phòng, Ban, Đơn vị

STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tên loại

Đơn vị

Thời gian
Số lượng sử dụng

Ghi chú

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG CỦA MỖI PHÒNG BAN
Đục lỗ
Cái
1
2 năm
Bấm gim nhỏ
Cái
1
2 năm
Gỡ gim
Cái
1
2 năm
Kéo cắt giấy
Cái
1
2 năm
Bìa Abba 7P
Cái
10
1 năm
Bìa Abba 5P
Cái
10
1 năm
Giấy vàng A4
Ram
2
1 tháng
Giấy Notetick
Xấp
1
1 tháng
Đinh bấm gim lớn
Hộp
1
2 tháng
Đinh bấm gim nhỏ
Hộp
1
1 tháng
Bìa cây
Cái
5
1 tháng
Bìa sơ mi
Cái
5
1 tháng
Kẹp bướm đen
Hộp
1
1 tháng
1

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Viết bi
Viết da quang
Viết bảng
Viết xoá
Bút kim
Viết chì
Băng keo 5P
Giấy bìa màu
Hồ dán
Ghim hình tam giác
Đĩa mền vi tính
Bìa trình ký
Sổ Name Card

Cây
Cây
Cây
Cây
Cây
Cây
Cuộn
Tờ
Ống
Hộp
Cái
Cái
Cuốn

5
1
1
1
2
1
1
10
1
1
2
2
2

1 tháng
3 tháng
2 tháng
3 tháng
3 tháng
2 tháng
3 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 tháng
1 năm
1 năm

ĐỊNH MỨC CHUNG DO PHÒNG TỔNG HỢP QUẢN LÝ
1 Giấy trắng A3

Ram

1

1 tháng

2 Giấy vàng A4

Ram

5

1 tháng

Dùng photo

3
4
4
6
7
8
9
10
11
12

Giấy trắng A4
Ram
3
1 tháng
Mực con dấu
Lọ
1
2 tháng
Mực máy Photo
Ống
1
1 tháng
Bơm mực máy in
Ống
2
1 tháng
Bì thư lớn
Cái
50
1 tháng
Bì thư vừa
Cái
20
1 tháng
Giấy giới thiệu
Cuốn
2
1 tháng
Bì thư nhỏ
Cái
30
1 tháng
Giấy Fax
Ống
10
1 tháng
Photo bản vẽ
Bản
Theo N/c
Tổng cộng
Trường hợp các Phòng, Ban, Đơn vị do yêu cầu của công việc cần sử dụng nhiều hơn
định mức (Khi làm hồ sơ thầu, khối lượng công việc phát sinh …. ) phải làm đề nghị cấp
thêm văn phòng phẩm và nêu rõ lý do chuyển đến Phòng Tổng hợp để cấp bổ sung và theo
dõi tổng hợp báo cáo lãnh đạo.
Điều 4: Name card và Sổ công tác
Định mức sử dụng cặp công tác, Name Card và Sổ công tác có in lôgo của Công ty
CHỨC VỤ
Stt
ĐỊNH MỨC
Cặp
công tác
Name...
QUY ĐỊNH
Định mức sử dụng văn phòng phẩm, các thiết bị
văn phòng, quần áo đồng phục, xe ôtô và dụng cụ BHLĐ
CHƯƠNG I:
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Mục đích
- Nhằm nâng cao hiệu quả s dụng văn phòng phẩm, các thiết bị văn phòng, quần áo
đồng phục, xe ôtô dụng cụ BHLĐ và đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty.
- Nhằm trang bị đúng các dụng cụ u trên một cách khoa học phục vụ tốt nhất c yêu
cầu công việc của Công ty, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBCNV trong
quá trình quản lý, sử dụng tránh tình trạng lãng phí.
Điều 2: Nguyên tắc quản lý, sử dụng.
Các dụng cụ, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, quần áo đồng phục, xe ôtô và dụng cụ
bảo hộ lao động ….được quản lý khoa học sử dụng hợp lý và hiệu quả.
CHƯƠNG II:
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
Điều 3: VĂN PHÒNG PHẨM
Aùp dụng đối với các Phòng, Ban, Đơn vị
STT Tên loại Đơn vị Số lượng
Thời gian
sử dụng Ghi chú
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG CỦA MỖI PHÒNG BAN
1 Đục lỗ Cái 1 2 năm
2 Bấm gim nhỏ Cái 1 2 năm
3 Gỡ gim Cái 1 2 năm
4 Kéo cắt giấy Cái 1 2 năm
5 Bìa Abba 7P Cái 10 1 năm
6 Bìa Abba 5P Cái 10 1 năm
7 Giấy vàng A4 Ram 2 1 tháng
8 Giấy Notetick Xấp 1 1 tháng
9 Đinh bấm gim lớn Hộp 1 2 tháng
10 Đinh bấm gim nhỏ Hộp 1 1 tháng
11 Bìa cây Cái 5 1 tháng
12 Bìa sơ mi Cái 5 1 tháng
13 Kẹp bướm đen Hộp 1 1 tháng
1
QUY ĐỊNH Định mức sử dụng văn phòng phẩm, các thiết bị văn phòng, quần áo đồng phục, xe ôtô và dụng cụ BHLĐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY ĐỊNH Định mức sử dụng văn phòng phẩm, các thiết bị văn phòng, quần áo đồng phục, xe ôtô và dụng cụ BHLĐ - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
QUY ĐỊNH Định mức sử dụng văn phòng phẩm, các thiết bị văn phòng, quần áo đồng phục, xe ôtô và dụng cụ BHLĐ 9 10 715