Ktl-icon-tai-lieu

Quy đinh tổ chức và quản lý cuộc họp: Kế hoạch tổ chức cuộc họp

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1345 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Mã tài liệu: HC-05-BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

QUY ĐỊNH
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌP
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC HỌP
1. Chủ đề cuộc họp

2. Thời gian

3. Địa điểm

4. Thành phần

5. Các khâu chuẩn bị
-

Đặt trước địa điểm họp
Tổ chức vệ sinh phòng họp.
Kiểm tra đèn, bàn, ghế, máy lạnh, ổ cắm điện, điện.
Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp.
Chuẩn bị nước uống.
Khăn phủ bàn.
Máy chiếu, computer, màn chiếu, TV.
Soạn thư mời và trình duyệt.
Gửi thư mời.
Nhắc tham gia họp trước 60 phút.

6. Kinh phí

Ngày tháng năm 200
Người lập

Duyệt

...
QUY ĐỊNH
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌP
Mã tài liệu: HC-05-BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC HỌP
1. Chủ đề cuộc họp
2. Thời gian
3. Địa điểm
4. Thành phần
5. Các khâu chuẩn bị
- Đặt trước địa điểm họp
- Tổ chức vệ sinh phòng họp.
- Kiểm tra đèn, bàn, ghế, máy lạnh, ổ cắm điện, điện.
- Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp.
- Chuẩn bị nước uống.
- Khăn phủ bàn.
- Máy chiếu, computer, màn chiếu, TV.
- Soạn thư mời và trình duyệt.
- Gửi thư mời.
- Nhắc tham gia họp trước 60 phút.
6. Kinh phí
Ngày tháng năm 200
Người lập Duyệt
Quy đinh tổ chức và quản lý cuộc họp: Kế hoạch tổ chức cuộc họp - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quy đinh tổ chức và quản lý cuộc họp: Kế hoạch tổ chức cuộc họp 9 10 894