Ktl-icon-tai-lieu

QUY TRÌNH CÁC BƯỚC ĐỂ XIN GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ

Được đăng lên bởi dothibichtram15
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1356 lần   |   Lượt tải: 2 lần
QUY TRÌNH CÁC BƯỚC ĐỂ XIN GIẤY CHỨNG
NHẬN XUẤT XỨ (CERITIFICATE OF ORIGIN)
FORM B ĐỐI VỚI MẶT HÀNG GẠO (THƠM).

I.

Quy trình cấp C/O của phòng công nghiệp và thương mai
Việt Nam gồm các bước sau:
1. Tiếp nhận và Kiểm tra mẫu C/O doanh nghiệp khai
2. Đánh số bộ C/O được cấp của từng công ty vào máy và Đóng số C/O
theo số C/O hiện trên máy vi tính
3. Nhập máy các dữ liệu C/O
4. Hậu kiểm và Ký C/O
5. Trả C/O cho doanh nghiệp
6. Thu lệ phí cấp C/O
7. Đóng dấu C/O
8. Chuyển lưu hồ sơ C/O

-

-

Lấy ví dụ cụ thể mặt hàng gạo xuất qua Hong Kong sử dụng C/O form B
do phòng công nghiệp và thương mại Việt Nam (VCCI) chỉ định và đã có
đăng ký mã số C/O doanh nghiệp, các thủ tục liên quan trước đó.
Để có thể cáp được C/O chúng ta cần chuẩn bị các thủ tục sau:
+ đã book tàu và có B/L
+ hàng hóa xuất khẩu (gạo) đã được thông quan để có được tờ khia hải
quan đã thanh lý
+ Các giấy tờ liên quan (Commercial Invoice, Paking List, Bảng kê Thu
Mua, vv…) tùy theo loại mặt hàng xuất khẩu.

II.

Chuẩn bị C/O giấy và khai C/O điện tử:

Doanh nghiệp sẽ tiến hành chuẩn bị C/O giấy song song với việc khai C/O
điện từ. sau khi doanh nghiệp hoàn tất việc khai C/O điện từ đồng nghĩa với
việc phòng thương mại và công nghiệp đã nhận được thông tin về C/O, sau đó
doanh nghiệp sẽ đem bộ chứng từ xin C/O theo quy định của VCCI kèm với
bảng in chi tiết sau khi khai C/O điện tử và một số chứng từ cần thiết khác
(invoice, B/L, đơn đề nghị cấp C/O,tờ khai hải quan v.v…) đến phòng thương
mại và công nghiệp Việt Nam để xin được xác nhận C/O.
1. C/O ĐIỆN TỬ:

Dưới đây sẽ là phần trình bày về quy trình khai C/O online chi tiết và cụ
thể:

-

Đầu tiên vào hệ thống  để khai C/O điện tử
Sau đó bắt đầu đăng nhập vào hệ thống bằng cách nhập mã số thuế và mật khẩu
2
công ty và đăng nhập vào hệ thống

-

-

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, nhấp vào phần “Kê khai, cấp C/O”(1) để khai
C/O hoặc “Quản trị công ty nhập khẩu”(2) để thêm tên đối tác mới nếu chưa có
trong hệ thống để tiếp tục khai C/O
Chọn nơi cấp(3)
Chọn form C/O(4)
Nếu là khai C/O mới thì chọn mục “cấp lần thứ nhất” hoặc “cấp lại” nếu chỉnh
sửa C/O cũ bị lỗi(5)

-

Chọn công ty nhập khẩu trong hệ thống công ty nhập khẩu đã nhập liệu sẵn. (1)
Nhập tên hàng. (2)
Nhập thông tin về hàng hóa.(3)

-

Nhập số invoice và ngày invoice.(1)
Chọn tên nước nhập khẩu.(2)
Nhập số vân đơn và ngày vận đơn.(3)
Nhập số tờ khai hải quan và ngày khai tờ khai hải quan.(4)
Nhập ngày nộp C/O.(5)
Nhấn “xác nhận” (6) sau khi kiểm tra thông t...
QUY TRÌNH CÁC BƯỚC ĐỂ XIN GIẤY CHỨNG
NHẬN XUẤT XỨ (CERITIFICATE OF ORIGIN)
FORM B ĐỐI VỚI MẶT HÀNG GẠO (THƠM).
I. Quy trình cấp C/O của phòng công nghiệp và thương mai
Việt Nam gồm các bước sau:
1. Tiếp nhận và Kiểm tra mẫu C/O doanh nghiệp khai
2. Đánh số bộ C/O được cấp của từng công ty vào máy và Đóng số C/O
theo số C/O hiện trên máy vi tính
3. Nhập máy các dữ liệu C/O
4. Hậu kiểm và Ký C/O
5. Trả C/O cho doanh nghiệp
6. Thu lệ phí cấp C/O
7. Đóng dấu C/O
8. Chuyển lưu hồ sơ C/O
- Lấy dụ cụ thể mặt hàng gạo xuất qua Hong Kong sử dụng C/O form B
do phòng công nghiệp và thương mại Việt Nam (VCCI) chỉ định và đã
đăng ký mã số C/O doanh nghiệp, các thủ tục liên quan trước đó.
- Để có thể cáp được C/O chúng ta cần chuẩn bị các thủ tục sau:
+ đã book tàu và có B/L
+ hàng hóa xuất khẩu (gạo) đã được thông quan để được tờ khia hải
quan đã thanh lý
+ Các giấy tờ liên quan (Commercial Invoice, Paking List, Bảng Thu
Mua, vv…) tùy theo loại mặt hàng xuất khẩu.
QUY TRÌNH CÁC BƯỚC ĐỂ XIN GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY TRÌNH CÁC BƯỚC ĐỂ XIN GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ - Người đăng: dothibichtram15
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
QUY TRÌNH CÁC BƯỚC ĐỂ XIN GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ 9 10 573