Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG QUỸ ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG BỊ THIẾT HẠI DO CƠN BÃO SỐ 10 VÀ SỐ 11 GÂY RA, XÂY DỰNG QUỸ NGƯỜI NGHÈO, QUỸ KHUYẾN HỌC NĂM 2013

Được đăng lên bởi Cánh Rừng Mùa Đông
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3657 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ HUYỆN MỸ HÀO
ĐẢNG ỦY XÃ HÒA PHONG
số:..................

Hòa Phong, ngày 01 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG QUỸ ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG BỊ
THIẾT HẠI DO CƠN BÃO SỐ 10 VÀ SỐ 11 GÂY RA, XÂY DỰNG
QUỸ NGƯỜI NGHÈO, QUỸ KHUYẾN HỌC NĂM 2013

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch UB TƯ MTTQ VN ngày 01 tháng 10 năm
2013, vận động toàn dân ủng hộ đồng bào miền trung bị ảnh hưởng cơn bão số 10 và số 11
gây ra.
Kế hoạch số 11 KHMT ban vận động quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt và quỹ ngày vì
người nghèo Huyện Mỹ Hào.
Nghị quyết của BCH Đảng ủy xã Hòa Phong ngày 10 tháng 10 năm 2013 về tổ chức
triển khai cuộc vận động xây dựng quỹ ủng hộ “đồng bào lũ lụt miền trung, quỹ vì người
nghèo và quỹ khuyến học” năm 2013
Xét đề nghị của ban vận động quỹ ủng hộ “đồng bào lũ lụt và quỹ vì người nghèo,
quỹ khuyến học” năm 2013.
Ban chấp hành Đảng bộ xã Hòa Phong.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập ban vận động quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung , quỹ vì
người nghèo và quỹ khuyến học năm 2013 gồm các đồng chí sau
1. Đồng chí

Nguyễn Đình Khải Thường vụ Đảng Ủy

Trưởng Ban

2. Đồng chí

Vũ Xuân Đang

TV Đảng ủy PCT

Phó Ban

3. Đồng chí

Lê Xuân Ngữ

CT UBMTTQ xã

Phó Ban

4. Đồng chí

Đào Trọng Khang Đảng UV CT CĐ xã

5. Đồng Chí

Nguyễn Văn Cúc

Xã Đội trưởng

Ủy Viên

6. Đồng Chí

Đào Quốc Duy

Đảng UV CT Hội ND

Ủy Viên

7. Đồng Chí

Phạm Thị Dung

Đảng UV CT Hội PN

Ủy Viên

Ủy Viên

8. Đồng Chí

Cao Văn Đoàn

CT Hội CCB

Ủy Viên

9. Đồng Chí

Vũ Đức Tuy

10. Đồng Chí

Phạm Văn Súng

Đảng UV Bí Thư Đoàn

Ủy Viên

11. Đồng Chí

Nguyễn Xuân Lê

Đảng UVTrưởng CA

Ủy Viên

12. Đồng Chí

Lê Đình Nguyên

Đảng UV tài chính xã

Ủy Viên

13. Đồng Chí

Vũ Ngọc Toàn

CT Hội Chữ thập đỏ

Ủy Viên

14. Đồng Chí

Nguyễn Thị Liễu

Đảng UV Hiệu trưởng MN

Ủy Viên

15. Đồng Chí

Vũ Ngọc Hân

Ban Văn Hóa Thông tin

Ủy Viên

16 Đồng Chí

Đào Đình Lường

CT Hội người cao tuổi

Ủy Viên

17. Đồng Chí

Phạm Văn Bình

Trưởng ban tuyên giáo

Ủy Viên

18. Đồng Chí

Đào Xuân Mừng

Trưởng đài truyền thanh Ủy Viên

Đảng UV Văn thư TQ UB

Ủy Viên

19. 07 Đ/C Bí Thư 07 thôn

Ủy Viên

Điều 2: Tiểu ban vận động quỹ ủng hộ “đồng bào lũ lụt miền trung và quỹ vì người
nghèo, quỹ khuyến học năm” 2013 các thôn, các đồng chí bí thư chi bộ làm trưởng ban,
các đồng chí trưởng thôn làm phó ban, các ngành làm ủy viên.
Thời gian vận động từ ngày 07 tháng 11 năm 2013 đến ngày 18 tháng 11 năm 2013.
Điều 3: Các đồng chí có tên ở điều 1 và 2 că cứ xây dựng kế hoạch tổ chức thực...
ĐẢNG BỘ HUYỆN MỸ HÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY XÃ HÒA PHONG
số:.................. Hòa Phong, ngày 01 tháng 11 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG QUỸ ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG BỊ
THIẾT HẠI DO CƠN BÃO SỐ 10 VÀ SỐ 11 GÂY RA, XÂY DỰNG
QUỸ NGƯỜI NGHÈO, QUỸ KHUYẾN HỌC NĂM 2013
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch UB TƯ MTTQ VN ngày 01 tháng 10 năm
2013, vận động toàn dân ủng hộ đồng bào miền trung bị ảnh hưởng cơn bão số 10 và số 11
gây ra.
Kế hoạch số 11 KHMT ban vận động quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt và quỹ ngày vì
người nghèo Huyện Mỹ Hào.
Nghị quyết của BCH Đảng ủy xã Hòa Phong ngày 10 tháng 10 năm 2013 về tổ chức
triển khai cuộc vận động xây dựng quỹ ủng hộ “đồng bào lũ lụt miền trung, quỹ vì người
nghèo và quỹ khuyến học” năm 2013
Xét đề nghị của ban vận động quỹ ủng hộ “đồng bào lũ lụt và quỹ vì người nghèo,
quỹ khuyến học” năm 2013.
Ban chấp hành Đảng bộ xã Hòa Phong.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập ban vận động quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung , quỹ vì
người nghèo và quỹ khuyến học năm 2013 gồm các đồng chí sau
1. Đồng chí Nguyễn Đình KhảiThường vụ Đảng Ủy Trưởng Ban
2. Đồng chí Vũ Xuân Đang TV Đảng ủy PCT Phó Ban
3. Đồng chí Lê Xuân Ngữ CT UBMTTQ xã Phó Ban
4. Đồng chí Đào Trọng Khang Đảng UV CT CĐ xã Ủy Viên
5. Đồng Chí Nguyễn Văn Cúc Xã Đội trưởng Ủy Viên
6. Đồng Chí Đào Quốc Duy Đảng UV CT Hội ND Ủy Viên
7. Đồng Chí Phạm Thị Dung Đảng UV CT Hội PN Ủy Viên
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG QUỸ ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG BỊ THIẾT HẠI DO CƠN BÃO SỐ 10 VÀ SỐ 11 GÂY RA, XÂY DỰNG QUỸ NGƯỜI NGHÈO, QUỸ KHUYẾN HỌC NĂM 2013 - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG QUỸ ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG BỊ THIẾT HẠI DO CƠN BÃO SỐ 10 VÀ SỐ 11 GÂY RA, XÂY DỰNG QUỸ NGƯỜI NGHÈO, QUỸ KHUYẾN HỌC NĂM 2013 - Người đăng: Cánh Rừng Mùa Đông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG QUỸ ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG BỊ THIẾT HẠI DO CƠN BÃO SỐ 10 VÀ SỐ 11 GÂY RA, XÂY DỰNG QUỸ NGƯỜI NGHÈO, QUỸ KHUYẾN HỌC NĂM 2013 9 10 569