Ktl-icon-tai-lieu

Registration Form

Được đăng lên bởi Nhuan Nguyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 1 lần
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registration Form
Launching event
Traineeship program
Make it in Germany
In Hanoi
Date: at 18.00 on 8. April. 2014
Venue: VDZ Centre, Bach Khoa
University, Tran Dai Nghia Str., Hanoi

In Ho Chi Minh city
Date: at 18.00 on 10. April. 2014
Venue: tbc

Please: Fill in one form per person & send it to chi.nguyen@giz.de

The deadline for registration:
Hanoi: 17:00 Monday 07 April 2014
HCM: 17:00 Wednesday 09 April 2014

NAME
Date of birth
Email adresse
Mobile number
Company name
Company adresse
Job title
English
German

...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registration Form
Launching event
Traineeship program
Make it in Germany
In Hanoi
Date: at 18.00 on 8. April. 2014
Venue: VDZ Centre, Bach Khoa
University, Tran Dai Nghia Str., Hanoi
In Ho Chi Minh city
Date: at 18.00 on 10. April. 2014
Venue: tbc
Please: Fill in one form per person & send it to chi.nguyen@giz.de
The deadline for registration:
Hanoi: 17:00 Monday 07 April 2014
HCM: 17:00 Wednesday 09 April 2014
NAME
Date of birth
Email adresse
Mobile number
Company name
Company adresse
Job title
English
German
Registration Form - Người đăng: Nhuan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Registration Form 9 10 158