Ktl-icon-tai-lieu

rèn nghề

Được đăng lên bởi Tran Ngoc Hau
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 688 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1) Cân phân tích 4 số
Công dụng :
- Cân vật liệu với độ độ chính xác đạt đến 4 số le
- Cân vi lượng, Cân phân tích
Thông số kỹ thuật:
- Khả năng cân tối đa: 210 g
- Độ phân giải: 0.1 mg
- Thời gian ổn định: 3 giây
- Kích thước đĩa: 90 mm, có lồng kính chắn gió để kết quả
không bị dao động trong khi cân. Có bảo vệ quá tải cho cân.
- Độ lặp lại: <= ± 0.1 mg
- Độ tuyến tính: £ ±0,2mg
- Có ngõ giao diện RS232 với máy tính
- Nguồn điện : 220VAC Adapter
- Thao tác vận hành đơn giản, các kết quả chính xác, đáng tin
cậy.
- Công nghệ cân mới, thiết kế chắc chắn, đĩa cân Inox, bàn
phím có màn bảo vệ, đảm bảo độ chính xác cho các kết quả
cân, độ tín cậy cao.
- Kích thước gọn nhẹ, dễ xách tay
- Cân vừa sử dụng AC Adaptor kích thước nhỏ gọn tối ưu, trọng
lượng nhẹ
- Các chương trình cân chuẩn đáp ứng các nhu cầu phổ biến
của người sử dụng.
- Cân theo tỷ lệ % mẫu, cân trừ bì cộng trừ tích lũy, chế độ cân
tỉnh, chế độ cân động tính theo xác suất trung bình, hiển thị giá
trì cân dưới dạng các đơn vị lượng khác nhau

- Hổ trợ áp dụng quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn ISO,
GLP
Cách sử dụng:
+ Khi sử dụng cần chú ý chỉnh cho cân nằm cân bằng. Phía sau
cân có giọt chất lỏng cần chỉnh cho giọt chất lỏng ấy ở vị trí cân
bằng. Chỉnh bằng cách chỉnh 2 nút chân của cân.

+ Để mở cân cần cắm nguồn, nhấn
+ Để cài cân về mức 0, nhấn
+ Đặt vật cần đo chính giữa cân. Đóng cửa kính.(chú ý phải
nằm trong khoảng có thể đo của cân)
+ Cân và đọc kết khi cân ổn định
+ Cân và nhớ kết quả, hiển thị kết quả cuối cùng:
+ cân lần 1.
+ nhấn
+cân lần 2
+ nhấn
+ xem kết quả tổng, nhấn
2) Bể điều nhiệt
Bể được thiết kế với 6 lỗ để lắp các dụng cụ thủy tinh chứa mẫu
( thông thường là erlen). Trên mỗi vị trí là nắp được thiết kế
gồm nhiều vành khăn có đường kính khác nhau, được lắp khích

vào nhau, mục đích nhằm tăng giảm chu vi nắp tùy tình huống
sữ dụng để giữ được dụng cụ thủy tinh dễ dàng hơn.
Xung quanh thân bể là hệ thống các điện trở để gia nhiệt cho
bể bằng dòng điện.Ngoài ra bể còn được lắp cảm biến nhiệt để
điều chỉnh các điện trở nhằm duy trì nhiệt độ ổn định. Nhiệt độ
có thể dao động nhẹ xung quanh nhiệt độ được cài đặt do được
điều bằng rờ le. Vì thế để làm độ biến thiên này nên dùng các
dung môi có nhiệt dung riêng lớn.

Lưu ý rằng: dung môi dùng trong bể điều nhiệt phải an toàn,
không...
1) Cân phân tích 4 số
Công dng :


Thông số k thut:
 !"#$%&'
(!$0.1 mg
)*#+,$-.
 /#$0'1123452647!
489,:#;<;4=29!;7!;=
(>$?@A'=&1
(.$BA'%1
2C#;:DE%-%1.
F3$%%'GHH:#I<
)#;JK!47!
.=
81455/#L;9J
121J9!;!19!;;47!
.#;=
 MN:O#.
P#Q:RHH:#;<4SM<M
N
K<TUVW+9
X#*Q:R=
I;YZ1[<P9T<P\.
]I;^<9T6,
<T::K,4#
rèn nghề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
rèn nghề - Người đăng: Tran Ngoc Hau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
rèn nghề 9 10 269