Ktl-icon-tai-lieu

sen

Được đăng lên bởi hoangsen111-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2042 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Hóa học, T. 47 (6B), Tr. 37 - 41, 2009

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG AXIT SHIKIMIC
BẰNG QUANG PHỔ TỬ NGOẠI
Đến Tòa soạn 18-10-2009
NGUYỄN QUYẾT CHIẾN, NGUYỄN THỊ MINH HẰNG, TRẦN THỊ THU THỦY
Viện Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
ABSTRACT
UV-spectrophotometric methods using a UV/VIS spectrophotometer JASCO Model V-530 were
studied for the quantitative assessment of shikimic acid.

I - MỞ ĐẦU
Axit
shikimic
(3,4,5-trihydroxy-1cyclohexene-1-carboxylic acid) (1) là nguyên
liệu đầu thiết yếu để tổng hợp ra hoạt chất
oseltamivir photphat của thuốc Tamiflu chống
các bệnh cúm típ A do virut H5N1 và H1N1
gây ra ở người. Tuy axit shikimic có mặt trong
rất nhiều loài cây với hàm lượng nhỏ, chỉ có
một số ít loài thực vật có chứa axit shikimic với
hàm lượng đáng kể, trong đó quan trọng nhất là
đại hồi (Illicium verum Hook. f.) và Sau sau
(Liquidambar formosana) [1, 2].
Nhiều phương pháp định lượng axit
shikimic đã được nghiên cứu và áp dụng, như
các phương pháp đo quang sau khi chuyển hoá
[3, 4], HPLC [5] và điện di mao quản vùng CZE
[6], trong đó phương pháp HPLC là phổ biến
nhất. Để phục vụ cho việc nghiên cứu chiết xuất

1

axit shikimic từ quả hồi của Việt Nam, chúng
tôi đã nghiên cứu định lượng axit shikimic bằng
máy sắc ký lỏng cao áp kết nối với máy đo phổ
khối lượng (LC-MS) [7, 8]. Phương pháp LCMS này có độ tin cậy cao, nhưng đòi hỏi phải có
máy đo hiện đại, chi phí phân tích mẫu cũng rất
cao.
Nhận thấy nhu cầu hiện nay về một phương
pháp phân tích axit shikimic nhanh và rẻ, chúng
tôi đã tiến hành khảo sát phương pháp phát hiện
và định lượng axit shikimic trong nguyên liệu

thực vật bằng quang phổ tử ngoại theo các
nguyên lý đã được công bố trong các công trình
trước đây [3, 4, 9].
II - THỰC NGHIỆM
1. Máy móc thiết bị
Các mẫu được đo trên máy UV/VIS
Spectrophotometer JASCO Model V-530 của
Viện Hoá học các Hợp chất thiên nhiên, Viện
KH&CN Việt Nam. Các phép đo được tiến
hành với cuvet thạch anh dày 1 cm với đối
chứng là mẫu trắng được chuẩn bị như mẫu đo
nhưng không chứa axit shikimic.

2

2. Nguyên liệu, Hóa chất
Axit shikimic dùng làm chuẩn là axit
shikimic do chúng tôi chiết xuất và tinh chế
được từ quả hồi [1], có các tính chất hóa lý và
độ sạch khi kiểm tra bằng phương pháp LC-MS
[7] tương đương loại axit shikimic 99% mua
của hãng Aldrich. Các hóa chất, dung môi đạt
tiêu chuẩn dùng cho phân tích mua của hãng
Merck, nước cất hai lần.
3. Chuẩn bị dung dịch và tác nhân
Các dung dịch gốc được chuẩn bị với nước
cất hai lần trước khi tiến hành thí n...
Tạp chí Hóa học, T. 47 (6B), Tr. 37 - 41, 2009
NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG AXIT
SHIKIMIC
BẰNG QUANG PHỔ TỬ
NGOẠ
I
Đến Tòa soạn
18-10-2009
NGUYỄN QUYẾT CHIẾN, NGUYỄN THỊ MINH HẰNG, TRẦN THỊ THU
THỦY
Viện Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt
Nam
ABSTRACT
UV-spectrophotometric methods using a UV/VIS spectrophotometer JASCO Model V-530 were
studied for the quantitative assessment of shikimic acid.
I - MỞ
ĐẦU
Axit shikimic (3,4,5-trihydroxy-1-
cyclohexene-1-carboxylic acid) (1) là nguyên
liệu đầu thiết yếu để tổng hợp ra hoạt chất
oseltamivir photphat của thuốc Tamiflu chống
các bệnh cúm típ A do virut H5N1 H1N1
gây ra người. Tuy axit shikimic mặt trong
rất nhiều loài cây với hàm lượng nhỏ, chỉ
một số ít loài thực vật chứa axit shikimic với
hàm lượng đáng kể, trong đó quan trọng nhất
đại hồi (Illicium verum Hook. f.) và Sau sau
(Liquidambar formosana) [1, 2].
Nhiều phương pháp định lượng axit
shikimic đã được nghiên cứu áp dụng, như
các phương pháp đo quang sau khi chuyển hoá
[3, 4], HPLC [5] và điện di mao quản vùng CZE
[6], trong đó phương pháp HPLC phổ biến
nhất. Để phục vụ cho việc nghiên cứu chiết xuất
axit shikimic từ quả hồi của Việt Nam, chúng
tôi đã nghiên cứu định lượng axit shikimic bằng
máy sắc lỏng cao áp kết nối với máy đo phổ
khối lượng (LC-MS) [7, 8]. Phương pháp LC-
MS này có độ tin cậy cao, nhưng đòi hỏi phải
máy đo hiện đại, chi pphân tích mẫu ng rất
cao.
Nhận thấy nhu cầu hiện nay vmột phương
pháp phân tích axit shikimic nhanh r, chúng
tôi đã tiến hành khảo sát phương pháp phát hiện
định lượng axit shikimic trong nguyên liệu
1
sen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sen - Người đăng: hoangsen111-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
sen 9 10 765