Ktl-icon-tai-lieu

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Được đăng lên bởi ngoc10mt
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Do
CÔNG TY CỔ PHẦN S FURNITURE
o0o

BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Bình Dương, tháng 09/2015

CÔNG TY CỔ PHẦN S FURNITURE
o0o

BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Bình Dương, tháng 09/2015

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

S FURNITURE

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày …. tháng …. năm 2015

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
( Cấp mới)

Kính gửi: Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Bình Dương.
1. Phần khai chung về chủ nguồn thải CTNH:
1.1. Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN S FURNITURE
- Địa chỉ văn phòng/trụ sở chính: số 44/19, Khu phố Bình Phước A, Phường
-

Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (06) 503 798 864
Giấy đăng ký kinh doanh số 3702369918 đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 06

-

năm 2015, do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp.
Tên người liên hệ: Nguyễn Thành Kỳ.

1.2. Cơ sở phát sinh CTNH:
-

Tên cơ sở phát sinh CTNH: CÔNG TY CỔ PHẦN S FURNITURE
Loại hình (ngành nghề) hoạt động: Sản xuất hàng tiêu dùng và hoạt động kinh

-

doanh.
Địa chỉ: số 44/19, Khu phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận

An, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: (06) 503 798 864
2. Dữ liệu về sản xuất:
2.1. Danh sách nguyên liệu thô/hoá chất (dự kiến):
Bảng 2.1. Danh sách nguyên liệu thô/hoá chất của Dự án.

STT

Nhu cầu nguyên liệu và hóa chất

Số lượng trung bình (kg/năm)

01
02
03
04
05
06

Gỗ nguyên liệu
Sơn
Dung môi
Ốc vít
Giấy nhám
Keo

1.570.000
14.300
10.000
900
500
12.000
(Nguồn Công ty Cổ Phần S Furniture, 2015)

2.2 Danh sách máy móc, thiết bị (dự kiến) :
Bảng 2.2. Danh sách nguyên liệu thô/hoá chất của Dự án.
STT
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Tên thiết bị
Máy cưa rong RIPSAW lưỡi dưới
Máy cưa RIPSAW lưới trên tải nặng
Máy Phay TUBI 2 trục tải nặng bàn lớn
Máy chà nhám thùng 6 tấc 2 trục (Tiêu chuẩn)
Máy chà nhám thùng 2 trục 1300mm
Máy cắt phay 02 đầu 1,2m
Máy phay mộng OVAL Dương Italy
Máy phay mộng OVAL Âm Italy
Máy bào 2 mặt 6 tấc HINOKI điện tử, dao xoắn
Máy mài dao hợp kim đa năng
Máy phay mộng FINGER tự động 350mm
Máy cưa nghiêng trục bàn trượt MBS-300
Máy khoang ngang đạp chân
Máy phay ROUTER đứng TR-650
Máy ROUTER lưỡi dưới
Máy chà nhám băng nằm
Máy chà nhám cạnh 1200mm
Máy cào xoay 20 giàn [CX-20]
Máy ghép dọc 3m tự động 2 cấp [ED-300]
Hệ thống hút bụi
Hệ thống bồn sơn
Xe nâng máy KOMATSU 2500kg
Máy cắt ván (Phay) bàn trượt
Máy chà nhám

Công Suất (HP)
17
11
10
17.5
58.5
10
6
5.5
38.5
1. 5
17
3
5
5
3
3
5.5
3
18
...
Do
CÔNG TY CỔ PHẦN S FURNITURE

BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
Bình Dương, tháng 09/2015
Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Người đăng: ngoc10mt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại 9 10 524