Ktl-icon-tai-lieu

Sơ kết tổ chuyên môn 2014 - 2015

Được đăng lên bởi trinhcongky
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 539 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TIỂU HỌC BẮC HIỀN
TỔ CHUYÊN MÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
Bắc Hiền, ngày 4 tháng 1 năm 2015.

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2014 – 2015.
Nhằm đẩy mạnh phong trào dạy và học. Được sự lãnh chỉ đạo của chi bộ, Ban giám
hiệu nhà trường. Năm học 2014 – 2015, tổ chuyên môn của nhà trường không ngừng phấn
đấu, vươn lên và đã đạt được những thành quả đáng khích lệ. Tổ chuyên môn xin báo cáo sơ
kết trong học kỳ I như sau:
1. Tình hình nhân sự của tổ:
Tổng số cán bộ giáo viên – Nhân viên: 12; Nữ: 5
Trình độ đào tạo: Đại học: 7; Cao đẳng: 5
Thuận lợi: Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, đa số công tác tại địa phương.
Khó khăn: Đa số học sinh sống với ông bà nội ngoại, việc chăm lo học tập cho các
em chưa cao.
2. Kết quả thực hiện việc quản lý giáo dục:
Việc thực hiện chương trình môn học: dạy đúng phân phối chương trình của Bộ giáo
dục và thời khóa biểu do chuyên môn quy định. Bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng và điều
chỉnh dạy học các môn học ở Tiểu học. Tổ đã thống nhất nội dung dạy học thay thế đối với
một số bài cần điều chỉnh.
Toàn tổ gồm có 5 lớp bao gồm 5 giáo viên chủ nhiệm, 1 Cán bộ quản lý ( Hiệu phó),
1 Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 1 nhân viên thư viện. Đã thực
hiện dạy đủ 9 môn trong chương trình tiểu học từ khối 1 đến khối 5 và 2 môn tự chọn là
Anh văn dành cho khối 1 đến khối 5 và môn Tin học dành cho khối 3 đến khối 5. Riêng 3
môn Âm nhạc, Mĩ thuật và Anh văn có giáo viên chuyên phụ trách. Môn thể dục chọn giáo
viên có năng khiếu phụ trách.
Ngay từ đầu năm học, tất cả các khối lớp đều thực hiện việc khảo sát chất lượng đầu
năm để phân đối tượng học sinh nhằm dạy học phù hợp với các em. Có kế hoạch giao việc
cho những học sinh hoàn thành bài tập trước thời gian và chọn kiến thức nâng cao để bồi
dưỡng học sinh có năng khiếu.
Đã thực hiện đánh giá học sinh Tiểu học theo thông tư 30 của Bộ giáo dục một cách
nghiêm túc.
Thư viện đã tạo điều kiện cho các em đọc sách hàng ngày, cấp thêm sách cho các em
còn thiếu.
Tổng phụ trách Đội đã duy trì nề nếp sinh hoạt, tổ chức được 1 số hoạt động khá
phong phú như văn nghệ chào mừng khai giảng và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, ca
múa hát sân trường...; Đã tham gia thi Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện với kết quả được
công nhận.
Kết quả học tập của học sinh đạt được như sau: ( không kể học sinh khuyết tật)
- Đánh giá định kỳ cuối học kỳ I các môn học theo quy định: có 86/88 học sinh
hoàn thành. Có 1 học sinh lớp 4 và 1 học sinh lớp 5...
TRƯỜNG TIỂU HỌC BẮC HIỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ CHUYÊN MÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
Bắc Hiền, ngày 4 tháng 1 năm 2015.
BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2014 – 2015.
Nhằm đẩy mạnh phong trào dạy học. Được sự lãnh chỉ đạo của chi bộ, Ban giám
hiệu nhà trường. Năm học 2014 2015, tổ chuyên môn của nhà trường không ngừng phấn
đấu, vươn lên và đã đạt được những thành quả đáng khích lệ. Tổ chuyên môn xin báo cáo sơ
kết trong học kỳ I như sau:
1. Tình hình nhân sự của tổ:
Tổng số cán bộ giáo viên – Nhân viên: 12; Nữ: 5
Trình độ đào tạo: Đại học: 7; Cao đẳng: 5
Thuận lợi: Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, đa số công tác tại địa phương.
Khó khăn: Đa số học sinh sống với ông nội ngoại, việc chăm lo học tập cho các
em chưa cao.
2. Kết quả thực hiện việc quản lý giáo dục:
Việc thực hiện chương trình môn học: dạy đúng phân phối chương trình của Bộ giáo
dục thời khóa biểu do chuyên môn quy định. Bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng điều
chỉnh dạy học các môn học Tiểu học. Tổ đã thống nhất nội dung dạy học thay thế đối với
một số bài cần điều chỉnh.
Toàn tổ gồm có 5 lớp bao gồm 5 giáo viên chủ nhiệm, 1 Cán bộ quản lý ( Hiệu phó),
1 Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 1 nhân viên thư viện. Đã thực
hiện dạy đủ 9 môn trong chương trình tiểu học từ khối 1 đến khối 5 2 môn tự chọn
Anh văn dành cho khối 1 đến khối 5 môn Tin học dành cho khối 3 đến khối 5. Riêng 3
môn Âm nhạc, thuật Anh văn giáo viên chuyên phụ trách. Môn thể dục chọn giáo
viên có năng khiếu phụ trách.
Ngay từ đầu năm học, tất cả các khối lớp đều thực hiện việc khảo sát chất lượng đầu
năm để phân đối tượng học sinh nhằm dạy học phù hợp với các em. kế hoạch giao việc
cho những học sinh hoàn thành bài tập trước thời gian chọn kiến thức ng cao để bồi
dưỡng học sinh có năng khiếu.
Đã thực hiện đánh giá học sinh Tiểu học theo thông 30 của Bgiáo dục một cách
nghiêm túc.
Thư viện đã tạo điều kiện cho các em đọc sách hàng ngày, cấp thêm sách cho các em
còn thiếu.
Tổng phụ trách Đội đã duy trì n nếp sinh hoạt, tổ chức được 1 số hoạt động k
phong phú như văn nghệ chào mừng khai giảng và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, ca
múa t sân trường...; Đã tham gia thi Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện với kết quả được
công nhận.
Kết quả học tập của học sinh đạt được như sau: ( không kể học sinh khuyết tật)
- Đánh giá định kỳ cuối học kỳ I các môn học theo quy định: 86/88 học sinh
hoàn thành. Có 1 học sinh lớp 4 và 1 học sinh lớp 5 chưa hoàn thành về môn Toán.
- Mức độ hình thành và phát triển năng lực: 100% Đạt
- Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: 100% Đạt
Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của tập thể giáo viên trong tổ từng bước được nâng
lên rõ rệt. Các tiết thao giảng, kiểm tra chuyên đề của giáo viên đạt kết quả cao, tỉ lệ tiết dạy
đạt khá, giỏi chiếm trên 80%. Trong học kỳ này đã kiểm tra toàn diện lớp 5 do Thầy giáo
Trịnh Công Kỳ phụ trách đạt tốt.
Sơ kết tổ chuyên môn 2014 - 2015 - Trang 2
Sơ kết tổ chuyên môn 2014 - 2015 - Người đăng: trinhcongky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Sơ kết tổ chuyên môn 2014 - 2015 9 10 864