Ktl-icon-tai-lieu

Sổ theo dõi book phòng họp

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2272 lần   |   Lượt tải: 3 lần
QUY ĐỊNH
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌP

Mã tài liệu: HC-05-BM04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

Ngày:

SỔ THEO DÕI BOOK PHÒNG HỌP
Phòng số

Lần 1
Giờ

Người
book

Lần 2
Nội
dung

Giờ

Người
book

Lần 3
Nội
dung

Giờ

Người
book

Lần 4
Nội
dung

Giờ

Người
book

Lần 5
Nội
dung

Giờ

Người
book

Nội
dung

...
QUY ĐỊNH
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌP
Mã tài liệu: HC-05-BM04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08
SỔ THEO DÕI BOOK PHÒNG HỌP
Phòng số Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5
Giờ Người
book
Nội
dung
Giờ Người
book
Nội
dung
Giờ Người
book
Nội
dung
Giờ Người
book
Nội
dung
Giờ Người
book
Nội
dung
Ngày:
Sổ theo dõi book phòng họp - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Sổ theo dõi book phòng họp 9 10 859