Ktl-icon-tai-lieu

Sổ trực tuần

Được đăng lên bởi thuyhienpy
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHẬN XÉT TRỰC TUẦN
TUẦN 29
GV Trực tuần : Nguyễn Thị Thúy Hiền- lớp 4A
Trực BGH : Vũ Thị Thu Hiền

I- Giáo viên :
- Các đ/c đảm bảo ngày giờ công, hoàn thành nhiệm vụ được giao
……………………………………………………………………………………...
II - Học sinh :
1. Phẩm chất, năng lực
Đa số các em đều ngoan ngoãn, lễ phép đoàn kết giúp đỡ bạn bè.
Trong tuần có em Việt Anh- lớp 1B nhặt được khăn đỏ
Tuy nhiên cần nhắc nhở em Đại lớp 4B đùa nhau quá trớn nên đã ném thước vào
mắt của bạn.
2. Môn học và các hoạt động giáo dục
Các em đi học đúng giờ, ở các lớp các em đã hăng hái phát biểu xây dựng bài,
học bài và làm bài tập đầy đủ, chuẩn bị khá đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập. Chỉ
đọa nhóm hợp tác chia sẻ bài học tốt.Tuyên dương các em sau :
Lớp1A: Diệp, Tâm, Hà Anh, Minh Đức hăng hái phát biểu
Lớp1B: Hương, Phúc, Thoa, Trung, Hiền học tốt
Lớp 1C : Dương, Kim, Tuyên, Vy tiến bộ trong học tập
Lớp 2A :................................................................................................................
Lớp 2B : Long Nhật, Hoàng Dương có tiến bộ về chữ viết
Lớp 3A : Ánh, Huyền, Phương, Đinh Chi học tốt
Lớp 3B : An, Tùng Dương, Châu, Hoài Linh có tiến bộ, học tốt
Lớp 3C : Thu, Huệ, Trâm, Mạnh, Bắc, Uyên có ý thức học tốt
Lớp 4A: Nguyệt, Thảo, An, Nhung, Hà có ý thức học tốt
Lớp 4B : Lê Tùng, Đinh Huy, Cường hăng hái phát biểu
Lớp 5A :...............................................................................................................
Lớp 5B : Thắm, Thiên, Lò Dương chăm học
Lớp 5C : Học, Ánh, huyền có ý thức học tốt

Song bên cạnh đó vẫn còn một số em thực hiện chưa tốt nội quy như trong lớp
không chú ý nghe giảng, chưa học bài và chưa làm bài đủ trước khi đến lớp, quên
đồ dùng, sách vở môn học cần phải nhắc nhở như:
Lớp1A:………………………………………………………………………….
Lớp1B: Phát quên đồ dùng học tập
Lớp 1C : Ngọc, Sỹ quên đồ dùng học tập
Lớp 2A :................................................................................................................
Lớp 2B : Thế Anh, Phong, Ngọc, Lâm, Hưng không làm bài tập
Lớp 3A : Dương, Nguyễn An mất trật tự trong giờ học
Lớp 3B : Mạnh, Mai Linh, Quốc Khánh mất trật tự trong giờ học
Lớp 3C : Phú, Vũ chưa chú ý học
Lớp 4A: Lường Tuấn, Bảo, Cầm Duy chưa chăm học
Lớp 4B : Đại , Ngọc, Vương, Đạt, Mạnh, Tuân hay mất trật tự trong giờ học
Lớp 5A : Cao Sơn chưa chú ý học bài
Lớp 5B : Linh, Lê Đức mất trật tự trong giờ kỹ thuật
Lớp 5C : Hoa, Khương chưa hoàn thành bài tập
3. Về vệ sinh
Các lớp thực hiện tốt công tác vệ sinh trong lớp và khu vực được phân côn...
NHẬN XÉT TRỰC TUẦN
TUẦN 29
GV Trực tuần : Nguyễn Thị Thúy Hiền- lớp 4A
Trực BGH : Vũ Thị Thu Hiền
I- Giáo viên :
- Các đ/c đảm bảo ngày giờ công, hoàn thành nhiệm vụ được giao
……………………………………………………………………………………...
II - Học sinh :
1. Phẩm chất, năng lực
Đa số các em đều ngoan ngoãn, lễ phép đoàn kết giúp đỡ bạn bè.
Trong tuần có em Việt Anh- lớp 1B nhặt được khăn đỏ
Tuy nhiên cần nhắc nhở em Đại lớp 4B đùa nhau quá trớn nên đã ném thước vào
mắt của bạn.
2. Môn học và các hoạt động giáo dục
Các em đi học đúng giờ, các lớp các em đã hăng hái phát biểu y dựng bài,
học bài làm bài tập đầy đủ, chuẩn bị khá đầy đủch vở, đồ dùng học tập. Chỉ
đọa nhóm hợp tác chia sẻ bài học tốt.Tuyên dương các em sau :
Lớp1A: Diệp, Tâm, Hà Anh, Minh Đức hăng hái phát biểu
Lớp1B: Hương, Phúc, Thoa, Trung, Hiền học tốt
Lớp 1C : Dương, Kim, Tuyên, Vy tiến bộ trong học tập
Lớp 2A :................................................................................................................
Lớp 2B : Long Nhật, Hoàng Dương có tiến bộ về chữ viết
Lớp 3A : Ánh, Huyền, Phương, Đinh Chi học tốt
Lớp 3B : An, Tùng Dương, Châu, Hoài Linh có tiến bộ, học tốt
Lớp 3C : Thu, Huệ, Trâm, Mạnh, Bắc, Uyên có ý thức học tốt
Lớp 4A: Nguyệt, Thảo, An, Nhung, Hà có ý thức học tốt
Lớp 4B : Lê Tùng, Đinh Huy, Cường hăng hái phát biểu
Lớp 5A :...............................................................................................................
Lớp 5B : Thắm, Thiên, Lò Dương chăm học
Lớp 5C : Học, Ánh, huyền có ý thức học tốt
Sổ trực tuần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ trực tuần - Người đăng: thuyhienpy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Sổ trực tuần 9 10 719