Ktl-icon-tai-lieu

Sơ yếu lý lịch

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hình 4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH
I.

SƠ LƯỢC BẢN THÂN

Họ và tên đang dùng: .......................................................................................................................
Họ và tên khai sinh:..........................................................................................................................
Ngày, tháng, năm, sinh:....................................................................................................................
Quê quán:..........................................................................................................................................
Trú quán:...........................................................................................................................................
Nơi ở hiện nay:.................................................................................................................................
Dân tộc: ............................................................Tôn giáo:................................................................
Thành phần gia đình:........................................................................................................................
Thành phần bản thân:.......................................................................................................................
Nghề nghiệp hiện nay:......................................................................................................................
Trình độ văn hóa:..............................................................................................................................
Chuyên môn nghiệp vụ:...................................................................................................................
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:..............................................................................................
Ngày vào Đảng CSVN:....................................................................................................................
Ngày chính thức:..............................................................................................................................
Ngày vào biên chế Nhà nước:..........................................................................................................
Mức lương chính hiện nay:........................................... Hưởng từ tháng ...............năm.................
Đã đi học tập công t...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SƠ YẾU LÝ LỊCH
I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN
Họ và tên đang dùng: .......................................................................................................................
Họ và tên khai sinh:..........................................................................................................................
Ngày, tháng, năm, sinh:....................................................................................................................
Quê quán:..........................................................................................................................................
Trú quán:...........................................................................................................................................
Nơi ở hiện nay:.................................................................................................................................
Dân tộc: ............................................................Tôn giáo:................................................................
Thành phần gia đình:........................................................................................................................
Thành phần bản thân:.......................................................................................................................
Nghề nghiệp hiện nay:......................................................................................................................
Trình độ văn hóa:..............................................................................................................................
Chuyên môn nghiệp vụ:...................................................................................................................
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:..............................................................................................
Ngày vào Đảng CSVN:....................................................................................................................
Ngày chính thức:..............................................................................................................................
Ngày vào biên chế Nhà nước:..........................................................................................................
Mức lương chính hiện nay:........................................... Hưởng từ tháng ...............năm.................
Đã đi học tập công tác ở nước ngoài tại:.........................................................................................
Từ ngày ..............tháng............. năm.............., đến ngày ...............tháng ..............năm.................
Lý do đi:............................................................................................................................................
Trình độ ngoại ngữ:..........................................................................................................................
II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
Phần này khai rõ: họ, tên, tuổi, nghề nghiệp của bố, mẹ, anh chị em ruột, vợ (hoặc chồng), con
qua từng thời kỳ: Trước cách mạng, trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và từ sau ngày giải
phóng miền Nam 04/1975 đến nay làm gì? Ở đâu?
Về phần ông bà nội, chú bác cô cậu, cha mẹ và anh chị em ruột của vợ (hoặc chồng) nếu có gì
đặc biệt như: đã làm việc cho địch, tham gia các tổ chức phản động hoặc đã bị tù đầy, bị bắt giam
hay vi phạm kỷ luật; hoặc có người thân, họ hàng hiện đang sinh sống ở nước ngoài… thì yêu cầu
khai báo thật cụ thể.
Hình 4x6
Sơ yếu lý lịch - Trang 2
Sơ yếu lý lịch - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Sơ yếu lý lịch 9 10 231