Ktl-icon-tai-lieu

status hay

Được đăng lên bởi Tình Yêu Cuộc Sống
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
~ Cai gi...
Đa vơ la vơ
Co han găn lai thi toan la ran nưt.
~ Cai gi...
Đưt la đưt
Cô nôi lai thi cung chăng tôn tai được dai lâu
~ Cai gi.,
Đa đi la đi
Co keo vê thi cung chăng la cua riêng minh nưa.

 Thích Thích ∙  ∙ Chia sẻ

...
~ Cai gi...
Đa v la v
Co han g n l i thi toan la r n n t.
~ Cai gi...
Đ t la đ t
C n i l i thi cung ch ng t n t i đ c dai lâu 
~ Cai gi.,
Đa đi la đi
Co keo v thi cung ch ng la c a riêng minh n a.
Thích Thích ∙ ∙ Chia s
status hay - Người đăng: Tình Yêu Cuộc Sống
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
status hay 9 10 28