Ktl-icon-tai-lieu

Sự bất định của hệ số đa thức-Nguồn gốc cho lời giải một số bài toán sơ cấp

Được đăng lên bởi Nguyen Huu Quan
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2960 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Sự bất định của hệ số đa thức-Nguồn gốc cho lời giải một số bài toán sơ cấpSỰ BẤT ĐỊNH CỦA HỆ SỐ ĐA THỨC
NGUỒN GỐC CHO LỜI GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN SƠ CẤP.
Người thực hiện: Lê Sỹ Giảng
A. Đặt vấn đề:
Khi giải một số phương trình mũ-logarit cũng như một số phương trình, hệ phương trình đại số trong
các kỳ thi quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức.Với câu hỏi thường gặp của học sinh trong quá trình giải
toán” Làm sao nghĩ ra lời giải tự nhiên và đẹp đến vậy? Mấu chốt vấn đề ở đâu?”.Để giúp học sinh trả
lời câu hỏi, sau đây chúng ta sẽ giải quyết một phần nhỏ của vấn đề lớn nêu trên.
B.Giải quyết vấn đề:
Cở sở phương pháp:

• Dùng phép biến đổi tuyến tính đa thức để phân tích thành tổng các đa thức, các hằng đẳng thức
như ý muốn.
• Ứng dụng đạo hàm trong việc khảo sát sự biến thiên của hàm số để xác định số nghiệm của phương
trình.
• Tính đơn điệu của hàm số: Giả sử hàm số f (x) đơn điệu trên tập D ⊂ R với x1 , x2 ∈ D khi đó
ta có:
f (x1 ) = f (x2 ) ⇐⇒ x1 = x2

• Bất đẳng thức AM-GM: Cho hai số a, b không âm, khi đó:
√
a + b ≥ 2 ab
dấu ”=” đạt được nếu và chỉ nếu a = b
• P/S: Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng phương pháp biến đổi tuyến tính đa thức để sáng tác ra
phương trình, hệ phương trình phù hợp với yêu cầu của từng kỳ thi ở các mức độ "khó" khác nhau!.
I. PHƯƠNG TRÌNH MŨ-LOGARIT:
Ví dụ 1: Giải phương trình:7x−1 = 1 + 2 log7 (6x − 5)3

(1)

Lời giải:
5
6
Cần tìm α, β ∈ R sao cho: 1 = α(x − 1) + β(6x − 5) ⇐⇒ 1 = (α + 6β)x − α − 5β

Điều kiện: x >

⇐⇒

α + 6β
−α − 5β

=0
⇐⇒
=1

α = −6
β =1

=⇒ (1) ⇐⇒ 7x−1 − 6 log7 (6x − 5) = −6(x − 1) + 6x − 5
⇐⇒ 7x−1 + 6(x − 1) = 6x − 5 + 6 log7 (6x − 5)

1

c Lê Sỹ Giảng THPT Nguyễn Thị Bích Châu.

Sự bất định của hệ số đa thức-Nguồn gốc cho lời giải một số bài toán sơ cấpXét hàm: ϕ(t) = t + 6 log7 t có: ϕ (t) = 1 + 6

1
> 0 ∀t > 0
t ln 7

Nên ϕ(t) là hàm đồng biến, do đó:
ϕ 7x−1 = ϕ(6x − 5) ⇐⇒ 7x−1 = 6x − 5
Xét hàm: f (a) = 7a − 6a − 1; a = x − 1 > −

1
có: f (a) = 7a ln 7 − 6
6

⇒ f (a) = 0 ⇐⇒ a0 = log7 6 − log7 (ln 7)

Hình 1:
Vì hàm số f (a) đồng biến trên (−∞; a0 ) và nghịch biến trên (a0 ; +∞) nên f (a) = 0 có không quá
hai nghiệm. Hơn nữa f (0) = f (1) = 0 do đó a1 = 0, a2 = 1 là 2 nghiệm của phương trình f (a) = 0
Suy ra phương trình đã cho có tập nghiệm là: S1 = { 1; 2}
Bài toán tổng quát:
Giải các phương trình:
a) af (x) − k loga g(x) = h(x) (∗)(a > 1, k > 0)
Giả sử : h(x) = g(x) − kf (x) khi đó phương trình (*) trở thành:
af (x) + kf (x) = g(x) + k loga g(x)
Xét hàm: ϕ(t) = t + k loga t,...
Sự bất định của hệ số đa thức-Nguồn gốc cho lời giải một số bài toán cấp
SỰ BẤT ĐỊNH CỦA HỆ SỐ ĐA THỨC
NGUỒN GỐC CHO LỜI GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN CẤP.
Người thực hiện: Sỹ Giảng
A. Đặt vấn đề:
Khi giải một số phương trình mũ-logarit cũng như một số phương trình, hệ phương trình đại số trong
các kỳ thi quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức.Với câu hỏi thường gặp của học sinh trong quá trình giải
toán Làm sao nghĩ ra lời giải tự nhiên đẹp đến vậy? Mấu chốt vấn đề đâu?”.Để giúp học sinh tr
lời câu hỏi, sau đây chúng ta sẽ giải quyết một phần nhỏ của vấn đề lớn nêu trên.
B.Giải quyết vấn đề:
Cở sở phương pháp:
Dùng phép biến đổi tuyến tính đa thức để phân tích thành tổng các đa thức, các hằng đẳng thức
như ý muốn.
Ứng dụng đạo hàm trong việc khảo sát sự biến thiên của hàm số để xác định số nghiệm của phương
trình.
Tính đơn điệu của hàm số: Giả sử hàm số f(x) đơn điệu trên tập D R với x
1
, x
2
D khi đó
ta có:
f(x
1
) = f (x
2
) x
1
= x
2
Bất đẳng thức AM-GM: Cho hai số a, b không âm, khi đó:
a + b 2
ab
dấu ”=” đạt được nếu chỉ nếu a = b
P/S: Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng phương pháp biến đổi tuyến tính đa thức để sáng tác ra
phương trình, hệ phương trình phù hợp với yêu cầu của từng kỳ thi các mức độ "khó" khác nhau!.
I. PHƯƠNG TRÌNH MŨ-LOGARIT:
dụ 1: Giải phương trình:7
x1
= 1 + 2 log
7
(6x 5)
3
(1)
Lời giải:
Điều kiện: x >
5
6
Cần tìm α, β R sao cho: 1 = α(x 1) + β(6x 5) 1 = (α + 6β)x α 5β
α + 6β = 0
α 5β = 1
α = 6
β = 1
= (1) 7
x1
6 log
7
(6x 5) = 6(x 1) + 6x 5
7
x1
+ 6(x 1) = 6x 5 + 6 log
7
(6x 5)
1
c
Lê Sỹ Giảng THPT Nguyễn Thị Bích Châu.
www.VNMATH.com
Sự bất định của hệ số đa thức-Nguồn gốc cho lời giải một số bài toán sơ cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự bất định của hệ số đa thức-Nguồn gốc cho lời giải một số bài toán sơ cấp - Người đăng: Nguyen Huu Quan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Sự bất định của hệ số đa thức-Nguồn gốc cho lời giải một số bài toán sơ cấp 9 10 960