Ktl-icon-tai-lieu

sử dụng mạng điện thoại di động

Được đăng lên bởi lethuong3107941
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1849 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Lời mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
Đất nước ngày càng phát triển khoa học công nghệ ngày càng cải tiến và đổi mới
với nhu cầu của con người ngày càng được nâng cao, song bên cạnh đó nhu cầu nắm
bắt thông tin, liên lạc của mọi người ngày càng được nhiều, chính vì nhu cầu này đã
thúc đẩy các nhà cung cấp dịch vụ và sản phẩm hàng loạt ra đời và các sản phẩm
thông tin, liên lạc này nhanh chóng xuất hiện và cải tiến liên tục để có thể đáp ứng nhu
cầu của con người, các sản phẩm từ thông tin, liên lạc như điện thoại bàn cho đến điện
thoại không dây và điện thoại di động có thể lên mạng lướt web cập nhật thông tin
giống máy vi tính có kết nối ADSL tại nhà, các sản phẩm công nghệ này ra đời tiếp
theo nó là hang loạt các dịch vụ xuất hiện để hỗ trợ cho các sản phẩm công nghệ này,
chính vì sự đa dạng về dịch vụ điện thoại cố định cho đến điện thoại di động. Khi
khách hàng có một chiếc điện thoại di động thì khách hàng sẽ suy nghĩ mình nên chọn
mạng di động nào có dịch vụ phục vụ 1 cách tốt nhất.
Mạng di động ngày càng xuất hiện nhiều như: Viettel, Vinaphone, Mobiphone,
HT-Mobile, S-phone, EVN- Telecom, Vietnam mobile, Beeline. Với tốc độ phát triển
của xã hội thì có thể xuất hiện thêm một vài mạng di động nữa, mỗi một mạng di động
có các gói cước và chương trình khuyến mãi khác nhau, chính vì điều này các nhà
cung cấp dịch vụ mạng liên tục thực hiện các kế hoạch như quảng cáo, quảng bá
thương hiệu của chính mình với nhiều hình thức để thu hút khách hàng. Xuất phát từ
đòi hỏi khách quan đó, việc nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu động cơ lựa chọn và sử
dụng mạng điện thoại di động của sinh viên Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông
Tin” với hành vi là sinh viên sẽ chọn một mạng di động cố định để sử dụng này, từ
hành vi này nhà cung cấp dịch vụ mạng sẽ có những chương trình khuyến mãi, gói
cước, sóng mạng và quyền lợi khi hòa mạng sử dụng dịch vụ do nhà cung cấp mạng
đưa ra.
Các nhà cung cấp dịch vụ mạng phải hết sức nỗ lực để khách hàng sử dụng và
chọn mạng của chính mình. Chính vì vậy việc phân tích các yếu tố tác động việc lựa
chọn mạng của sinh viên trường cao đẳng công nghệ thông tin sử dụng mạng điện
thoại di động là rất thiết thực và hữu ích cho các nhà cung cấp mạng điện thoại di
động.

2

2. Mục tiêu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
 Về mặt lý luận

Tổng hợp các điểm lý thuyết liên quan đến động cơ thúc đẩy hành vi người tiêu
dùng.
 Về mặt thực tiễn

Để biết rõ hơn về nhu cầu và xu hướng của sinh viên lựa chọn và sử dụng mạng
di động của ...
1
Lời mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
Đất nước ngày càng phát triển khoa học công nghệ ngày càng cải tiến và đổi mới
với nhu cầu của con người ngày càng được nâng cao, song bên cạnh đó nhu cầu nắm
bắt thông tin, liên lạc của mọi người ngày càng được nhiều, chính nhu cầu này đã
thúc đẩy các nhà cung cấp dịch vụ sản phẩm hàng loạt ra đời c sản phẩm
thông tin, liên lạc này nhanh chóng xuất hiện và cải tiến liên tục để có thể đáp ứng nhu
cầu của con người, các sản phẩm từ thông tin, liên lạc như điện thoại bàn cho đến điện
thoại không dây điện thoại di động thể lên mạng lướt web cập nhật thông tin
giống máy vi tính kết nối ADSL tại nhà, các sản phẩm công nghệ này ra đời tiếp
theo hang loạt c dịch vụ xuất hiện để hỗ trợ cho các sản phẩm công nghệ này,
chính sự đa dạng về dịch vụ điện thoại cố định cho đến điện thoại di động. Khi
khách hàng có một chiếc điện thoại di động thì khách hàng sẽ suy nghĩ mình nên chọn
mạng di động nào có dịch vụ phục vụ 1 cách tốt nhất.
Mạng di động ngày càng xuất hiện nhiều như: Viettel, Vinaphone, Mobiphone,
HT-Mobile, S-phone, EVN- Telecom, Vietnam mobile, Beeline. Với tốc độ phát triển
của xã hội thì có thể xuất hiện thêm một vài mạng di động nữa, mỗi một mạng di động
các gói cước chương trình khuyến mãi khác nhau, chính điều này các nhà
cung cấp dịch vụ mạng liên tục thực hiện các kế hoạch như quảng cáo, quảng
thương hiệu của chính mình với nhiều hình thức để thut khách hàng. Xuất phát từ
đòi hỏi khách quan đó, việc nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu động lựa chọn sử
dụng mạng điện thoại di động của sinh viên Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông
Tin” với hành vi sinh viên sẽ chọn một mạng di động cố định để sử dụng này, từ
hành vi này nhà cung cấp dịch vụ mạng sẽ những chương trình khuyến mãi, gói
cước, sóng mạng quyền lợi khi hòa mạng sử dụng dịch vụ do nhà cung cấp mạng
đưa ra.
Các nhà cung cấp dịch vụ mạng phải hết sức nỗ lực để khách hàng sử dụng
chọn mạng của chính mình. Chính vậy việc phân tích các yếu tố tác động việc lựa
chọn mạng của sinh viên trường cao đẳng công nghệ thông tin sử dụng mạng điện
thoại di động rất thiết thực hữu ích cho các nhà cung cấp mạng điện thoại di
động.
sử dụng mạng điện thoại di động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sử dụng mạng điện thoại di động - Người đăng: lethuong3107941
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
sử dụng mạng điện thoại di động 9 10 365