Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu minh họa hợp đồng bảo hiểm

Được đăng lên bởi Kaz-u Pi Sà
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 864 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TÀI LIỆU MINH HỌA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

AN PHÁT HƯNG GIA
BV-NAUVL01

An Phát Hưng Gia là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết chung do Bảo Việt Nhân thọ cung cấp để:
- Giúp Quý khách thực hiện kế hoạch tiết kiệm, đầu tư và tích luỹ tài sản trong thời gian trung và dài hạn, đặc biệt có thể giúp thực hiện kế hoạch lớn khi Hợp đồng bảo hiểm đáo hạn.
- Bảo vệ tính mạng, sức khỏe và đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho Quý khách và người thân trước những rủi ro không mong đợi.
- Quý khách có thể chủ động điều chỉnh kế hoạch tiết kiệm và bảo vệ do được linh hoạt trong phương án bảo hiểm phù hợp với nhu cầu bảo hiểm và điều kiện, hoàn cảnh của Quý khách theo từng thời kỳ.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA AN PHÁT HƯNG GIA
A. Quyền lợi đáo hạn: Toàn bộ Giá trị Tài khoản Hợp đồng sẽ được trả khi Người được bảo hiểm sống đến ngày Hợp đồng đáo hạn.
B. Quyền lợi duy trì Hợp đồng: Quyền lợi duy trì Hợp đồng sẽ được trả khi Hợp đồng đáo hạn. Đây là quyền lợi không được đảm bảo nhưng được xác định một cách công bằng, hợp lý, dựa trên kết quả
hoạt động của Quỹ liên kết chung và đóng góp của Quý khách vào Quỹ này.

C. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro và các lựa chọn
1. Quyền lợi bảo hiểm tử vong: Khi Người được bảo hiểm không may tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm theo quy định tại Hợp đồng bảo hiểm, Quyền lợi bảo hiểm tử vong sẽ được trả theo một trong hai
quyền lợi sau, tùy thuộc vào sự lựa chọn của Quý khách:
+ Quyền lợi Cơ bản: Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm gia tăng và Giá trị Tài khoản Hợp đồng tính tại thời điểm Người được bảo hiểm tử vong; hoặc
+ Quyền lợi Vượt trội: Tổng số của Số tiền bảo hiểm gia tăng và Giá trị Tài khoản Hợp đồng tính tại thời điểm Người được bảo hiểm tử vong.
Quý khách lưu ý: Có một số quy định liên quan đến việc nhận quyền lợi bảo hiểm tử vong với những trường hợp tử vong trước 4 tuổi.

2. Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: Khi Người được bảo hiểm không may bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, Quyền lợi bảo hiểm sẽ được trả bằng 100% Quyền lợi bảo
hiểm tử vong.

3. Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo: Khi Người được bảo hiểm không may mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối và Hợp đồng đã có hiệu lực từ 12 tháng trở lên, Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm
nghèo bằng 50% Quyền lợi bảo hiểm tử vong (nhưng không quá 500 triệu đồng) sẽ được ứng trước.

*1003534798*

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Quý khách: Nguyễn...
An Phát Hưng Gia là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết chung do Bảo Việt Nhân thọ cung cấp để:
- Giúp Quý khách thực hiện kế hoạch tiết kiệm, đầu tư và tích luỹ tài sản trong thời gian trung và dài hạn, đặc biệt có thể giúp thực hiện kế hoạch lớn khi Hợp đồng bảo hiểm đáo hạn.
- Bảo vệ tính mạng, sức khỏe và đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho Quý khách và người thân trước những rủi ro không mong đợi.
- Quý khách có thể chủ động điều chỉnh kế hoạch tiết kiệm và bảo vệ do được linh hoạt trong phương án bảo hiểm phù hợp với nhu cầu bảo hiểm và điều kiện, hoàn cảnh của Quý khách theo từng thời kỳ.
A. Quyền lợi đáo hạn:
Toàn bộ Giá trị Tài khoản Hợp đồng sẽ được trả khi Người được bảo hiểm sống đến ngày Hợp đồng đáo hạn.
B. Quyền lợi duy trì Hợp đồng:
Quyền lợi duy trì Hợp đồng sẽ được trả khi Hợp đồng đáo hạn. Đây là quyền lợi không được đảm bảo nhưng được xác định một cách công bằng, hợp lý, dựa trên kết quả
hoạt động của Quỹ liên kết chung và đóng góp của Quý khách vào Quỹ này.
C. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro và các lựa chọn
1. Quyền lợi bảo hiểm tử vong:
Khi Người được bảo hiểm không may tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm theo quy định tại Hợp đồng bảo hiểm, Quyền lợi bảo hiểm tử vong sẽ được trả theo một trong hai
quyền lợi sau, tùy thuộc vào sự lựa chọn của Quý khách:
+ Quyền lợi Cơ bản: Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm gia tăng và Giá trị Tài khoản Hợp đồng tính tại thời điểm Người được bảo hiểm tử vong; hoặc
+ Quyền lợi Vượt trội: Tổng số của Số tiền bảo hiểm gia tăng và Giá trị Tài khoản Hợp đồng tính tại thời điểm Người được bảo hiểm tử vong.
Quý khách lưu ý: Có một số quy định liên quan đến việc nhận quyền lợi bảo hiểm tử vong với những trường hợp tử vong trước 4 tuổi.
2. Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn:
Khi Người được bảo hiểm không may bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, Quyền lợi bảo hiểm sẽ được trả bằng 100% Quyền lợi bảo
hiểm tử vong.
3. Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo:
Khi Người được bảo hiểm không may mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối và Hợp đồng đã có hiệu lực từ 12 tháng trở lên, Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm
nghèo bằng 50% Quyền lợi bảo hiểm tử vong (nhưng không quá 500 triệu đồng) sẽ được ứng trước.
TÀI LIỆU MINH HỌA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
AN PHÁT HƯNG GIA
BV-NAUVL01
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA AN PHÁT HƯNG GIA
Tài liệu này chỉ có giá trị sử dụng khi có đầy đủ số trang
Trang 1 /
10
BV-NAUVL01
Version: BVL2015_V1.3
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Quý khách: Nguyễn Thị Dung Chữ ký:
Tư vấn viên: Trần Thị Nga Chữ ký:
1003534798
*1003534798*
Tài liệu minh họa hợp đồng bảo hiểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu minh họa hợp đồng bảo hiểm - Người đăng: Kaz-u Pi Sà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tài liệu minh họa hợp đồng bảo hiểm 9 10 209