Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu thực tập bệnh viện trường đại học nguyễn tất thành

Được đăng lên bởi amadasari
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH

THỰC TẬP DƯỢC LÂM SÀNG

KHOA DƯỢC

BẬC TCCN – HỆ CHÍNH QUY
(Thực tập Khoa Dược – Bệnh viện)

Phần 1: Giới thiệu chung về đơn vị thực tập.
1.

Tên đơn vị và địa chỉ đơn vị thực tập.

2.

Nhiệm vụ và quy mô tổ chức Bệnh viện (khoa lâm sàng, đa khoa ,chuyên khoa)

3.

Chức năng và nhiệm vụ khoa Dược:

Phần 2:Kết quả thực tập:
1.

Công tác cung ứng thuốc

-

Dự trù, dự trù bổ sung.

-

Xuất, nhập và tồn trữ thuốc.

2.

Tổ chức, quản lý cấp phát thuốc.

-

Quy trình cấp phát thuốc

-

Đơn thuốc

-

Phiếu lãnh thuốc

-

Danh mục thuốc thiết yếu (20- 30 thuốc )
TT

3.

Tên thuốc

1

Thuốc gây tê, mê

2

Thuốc giảm đau, hạ sốt, nhóm chống viêm,
các bệnh xương khớp

3

Thuốc chống dị ứng và dùng trong các
trường hợp quá mẫn

4

Thuốc giải độc

5

Thuốc chống động kinh

6

Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn

7

Thuốc trị đau nửa đầu

8

Thuốc chống ung thư

9

Thuốc tim mạch

10

Thuốc ngoài da

…

…

Đường dùng, hàm
lượng, dạng bào chế.

Tuyến sử dụng
A

B

C

D

Tổ chức pha chế sản xuất thuốc theo chủ trương và phương hướng của Bộ y tế.

-

Thuốc pha chế theo đơn bác sĩ

-

Thuốc không có trên thị trường

-

Thuốc sử dụng ngay, khó bảo quản

-

Thuốc đông y (bào chế, chế biến một số thang thuốc)

4.

Bảo quản thuốc

-

Bảng hoăc sổ theo dõi hạn dùng của thuốc

-

Sắp xếp các loại thuốc nghiện, hướng thần

STT

Tên thuốc - Hàm lượng

Tháng….năm ….
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
…

5.

Qui chế Dược chính

-

Tổ chức kiểm tra

-

Nội dung kiểm tra

-

Lịch kiểm tra

- Kiểm tra (Qui chế quản lý chất lượng thuốc, qui chế kê đơn thuốc, qui chế thuốc gây
nghiện)
6.

Hướng dẫn sử dụng thuốc, phối hợp thuốc trong điều trị, phản ứng có hại của thuốc

a.

Hướng dẫn sử dụng thuốc:1-2 thuốc

-

Chỉ định

-

Chống chỉ định

-

Đường dùng

-

Liều dùng

-

Số lần dùng trong ngày

-

Thời điểm dùng thuốc

-

Nước uống dùng với thuốc

b. Phối hợp thuốc trong điều trị: Xem 5 đơn thuốc, bệnh án và nhận xét
-

Các loại thuốc sử dụng trong đơn thuốc, bệnh án

-

So sánh thuốc điều trị với chuẩn đoán

c.

Dị ứng thuốc, phản ứng có hại của thuốc ADR

Nêu một vài trường hợp bệnh nhân dị ứng với thuốc theo nội dung:
-

Dị ứng với thuốc

-

Nồng độ- hàm lượng

-

Diễn biến

-

Cách khắc phục

Phần 3: Kết luận – kiến nghị.
- Trên cơ sở quan sát, ghi chép thực tế, đối chiếu với lý thuyết đã học để có nhận xét về nội
dung kiến thức và những kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn đã thực tập. Kết quả công việc mà mình
đã đóng góp cho cơ quan nơi thực tập...
TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TT THÀNH
KHOA DƯỢC
THC TẬP DƯỢC LÂM SÀNG
BC TCCN H CHÍNH QUY
(Thc tập Khoa Dược Bnh vin)
Phn 1: Gii thiu chung v đơn vị thc tp.
1. Tên đơn vị và địa ch đơn vị thc tp.
2. Nhim v và quy mô t chc Bnh viện (khoa lâm sàng, đa khoa ,chuyên khoa)
3. Chức năng và nhiệm v khoa Dược:
Phn 2:Kết qu thc tp:
1. Công tác cung ng thuc
- D trù, d trù b sung.
- Xut, nhp và tn tr thuc.
2. T chc, qun lý cp phát thuc.
- Quy trình cp phát thuc
- Đơn thuốc
- Phiếu lãnh thuc
- Danh mc thuc thiết yếu (20- 30 thuc )
TT
Tên thuc
Đưng dùng, hàm
lượng, dng bào chế.
Tuyến s dng
A
C
D
1
Thuc gây tê, mê
2
Thuc giảm đau, hạ st, nhóm chng viêm,
các bệnh xương khớp
3
Thuc chng d ng và dùng trong các
trường hp quá mn
4
Thuc giải độc
5
Thuc chống động kinh
6
Thuc tr ký sinh trùng, chng nhim khun
7
Thuc tr đau nửa đầu
8
Thuc chống ung thư
9
Thuc tim mch
10
Thuc ngoài da
3. T chc pha chế sn xut thuc theo ch trương và phương hướng ca B y tế.
tài liệu thực tập bệnh viện trường đại học nguyễn tất thành - Trang 2
tài liệu thực tập bệnh viện trường đại học nguyễn tất thành - Người đăng: amadasari
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
tài liệu thực tập bệnh viện trường đại học nguyễn tất thành 9 10 866