Ktl-icon-tai-lieu

Tài sản công

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thảo luận tại tổ về dự án Luật Quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước sáng nay,
8/11, nhiều ĐHQH TP.HCM cho rằng, quy định cho phép đơn vị sự nghiệp cho
thuê tài sản Nhà nước tạo kẽ hở cho tham nhũng, thất thoát.
Tài sản công sẽ không được cho thuê?
Quan tâm đến nhiều luồng ý kiến khác nhau về việc có nên cho phép các đơn vị sự
nghiệp công cho thuê tài sản Nhà nước hay không, ĐB Trần Du Lịch bày tỏ ý kiến
"không nên".
“Đã là tài sản công thì không thể cho thuê. Nhà nước có thể điều chuyển tài sản công
đang thừa chỗ này sang chỗ thiếu” – ĐB Lịch đề nghị.

ĐBQH TP.HCM đề nghị "đã là tài sản công thì không được cho thuê". Ảnh
TTXVN

Ông lý giải: Nếu quy định cho thuê tài sản công mà yêu cầu nộp ngân sách Nhà nước
thì chắc chắn các đơn vị có tài sản công thừa cũng không chịu cho thuê. Còn nếu
không quy định nộp vào ngân sách thì chắc chắn số tiền thu được từ việc cho thuê tài
sản công sẽ bị thất thoát, những người trong cuộc sẽ biến của công thành của riêng
ngay.
Trường hợp Nhà nước đồng ý cho thuê tài sản công, thì giải pháp duy nhất để tránh
tham nhũng, thất thoát là phải yêu cầu nộp hết vào ngân sách, sau đó, trích lại cho đơn
vị thực hiện bao nhiêu phần trăm trong đó để cải thiện đời sống công nhân viên chức
cũng như tái đầu tư.
Tuy tán thành với ý kiến của ĐB Trần Du Lịch về việc không nên cho phép các đơn vị
công cho thuê tài sản công để kinh doanh, song ĐB Nguyễn Việt Dũng vẫn tỏ ra băn
khoăn vì cho rằng, trên thực tế thì dù Luật có cho phép hay không cũng đã có rất nhiều

cơ quan, đơn vị đang cho thuê tài sản công hoặc biến tài sản công thành dịch vụ để
kinh doanh.
“Ngay như nhà khách- chỗ chúng ta đang họp đây tôi thấy cũng cho thuê đám cưới. Đó
là một thực tế. Và thực tế nữa ai cũng thấy là tiền lương không đủ để cán bộ công chức
trang trải cuộc sống nên đơn vị nào cũng muốn vận dụng cho thuê để cải thiện” – ĐB
Dũng nêu dẫn chứng.
ĐB này cho rằng, nếu cho thuê thì sẽ dẫn tới kẽ hở cho nạn tham nhũng, vì nó phụ
thuộc vào tính minh bạch trong thực hiện của từng đơn vị. Chỗ nào minh bạch thì ngân
sách không thất thu, tập thể được hưởng. Còn chỗ nào không minh bạch thì tiền cho
thuê lại rơi vào túi cá nhân.
“Phải quy định chặt chẽ vấn đề này trong Luật rằng tài sản công không được cho thuê.
Phải minh bạch để tránh tham nhũng” – ĐB Dũng kiến nghị.
Cần chế tài đủ sức răn đe
ĐB Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng, dự thảo Luật quy định chế
tài quản lý sử dụng tài sản công chưa rõ ràng.
“Trong thực tế, chúng ta chưa xử lý được ai khi để thất thoát,...
Thảo luận tại tổ về dự án Luật Quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước sáng nay,
8/11, nhiều ĐHQH TP.HCM cho rằng, quy định cho phép đơn vị sự nghiệp cho
thuê tài sản Nhà nước tạo kẽ hở cho tham nhũng, thất thoát.
Tài sản công sẽ không được cho thuê?
Quan tâm đến nhiều luồng ý kiến khác nhau về việc có nên cho phép các đơn vị sự
nghiệp công cho thuê tài sản Nhà nước hay không, ĐB Trần Du Lịch bày tỏ ý kiến
"không nên".
“Đã là tài sản công thì không thể cho thuê. Nhà nước có thể điều chuyển tài sản công
đang thừa chỗ này sang chỗ thiếu” – ĐB Lịch đề nghị.
ĐBQH TP.HCM đề nghị "đã là tài sản công thì không được cho thuê". Ảnh
TTXVN
Ông lý giải: Nếu quy định cho thuê tài sản công mà yêu cầu nộp ngân sách Nhà nước
thì chắc chắn các đơn vị có tài sản công thừa cũng không chịu cho thuê. Còn nếu
không quy định nộp vào ngân sách thì chắc chắn số tiền thu được từ việc cho thuê tài
sản công sẽ bị thất thoát, những người trong cuộc sẽ biến của công thành của riêng
ngay.
Trường hợp Nhà nước đồng ý cho thuê tài sản công, thì giải pháp duy nhất để tránh
tham nhũng, thất thoát là phải yêu cầu nộp hết vào ngân sách, sau đó, trích lại cho đơn
vị thực hiện bao nhiêu phần trăm trong đó để cải thiện đời sống công nhân viên chức
cũng như tái đầu tư.
Tuy tán thành với ý kiến của ĐB Trần Du Lịch về việc không nên cho phép các đơn vị
công cho thuê tài sản công để kinh doanh, song ĐB Nguyễn Việt Dũng vẫn tỏ ra băn
khoăn vì cho rằng, trên thực tế thì dù Luật có cho phép hay không cũng đã có rất nhiều
Tài sản công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài sản công - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tài sản công 9 10 633