Ktl-icon-tai-lieu

TCXDVN 33:2006

Được đăng lên bởi dragonvika
Số trang: 159 trang   |   Lượt xem: 7490 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ XÂY DỰNG

TCXDVN 33:2006
CẤP NƯỚC - MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÔNG TRÌNH
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Water Supply - Distribution System and Facilities
Design Standard

Hà Nội, 3/2006

MỤC LỤC
1.

Chỉ dẫn chung

2.

Sơ đồ cấp nước vùng

3.

Tiêu chuẩn và hệ số dùng nước không điều hoà, lưu lượng nước chữa cháy và áp lực
nước tự do

4.

Nguồn nước

5.

Công trình thu nước

6.

Làm sạch và xử lý nước

7.

Trạm bơm

8.

Ống dẫn, mạng lưới và các công trình trên mạng

9.

Dung tích dự trữ và điều hoà

10.

Cấp nước tuần hoàn

11.

Vùng bảo vệ vệ sinh

12.

Trang bị điện, kiểm soát công nghệ tự động hoá và điều khiển

13.

Những yêu cầu về các giải pháp xây dựng, kết cấu nhà và
công trình

14.

Các yêu cầu bổ sung đối với hệ thống cấp nước trong những điều kiện khí hậu thiên
nhiên đặc biệt
Các Phụ lục

CẤP NƯỚC - MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÔNG TRÌNH TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
WATER SUPPLY - DISTRIBUTION SYSTEM AND FACILITIES DESIGN STANDARD
1.

CHỈ DẪN CHUNG

1.1.

Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng các
hệ thống cấp nước đô thị, các điểm dân cư nông thôn và các khu công nghiệp.
Ghi chú: 1- Khi thiết kế các hệ thống cấp nước còn phải tuân theo các
tiêu chuẩn có liên quan khác đã được Nhà nước ban hành.

1.2.

2- Tiêu chuẩn về cấp nước chữa cháy lấy theo TCVN 2622-1995.
Khi thiết kế hệ thống cấp nước cho một đối tượng cần phải:
- Xét vấn đề bảo vệ và sử dụng tổng hợp các nguồn nước, phối hợp các điểm
tiêu thụ nước và khả năng phát triển trong tương lai, đồng thời phải dựa vào
sơ đồ cấp nước của quy hoạch vùng, sơ đồ quy hoạch chung và đồ án thiết kế
xây dựng các điểm dân cư và khu công nghiệp;

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.

- Phối hợp với việc thiết kế hệ thống thoát nước.
Hệ thống cấp nước được chia làm 3 loại, theo bậc tin cậy cấp nước, lấy theo
bảng 1.1.
Khi lập sơ đồ cấp nước của các xí nghiệp công nghiệp phải cân bằng lượng sử
dụng nước bên trong xí nghiệp. Để tiết kiệm nước nguồn và tránh sự nhiễm bẩn
các nguồn nước, nếu điều kiện kinh tế kỹ thuật cho phép khi làm lạnh các máy
móc, thiết bị sản xuất, ngưng tụ nước và các sản phẩm công nghệ nói chung phải
áp dụng sơ đồ làm nguội nước bằng không khí hoặc nước để tuần hoàn lại.
Khi sử dụng trực tiếp nước nguồn để làm nguội sau đó lại xả trở lại nguồn phải
dựa theo cơ sở kinh tế kỹ thuật và được sự thoả thuận của cơ quan quản lý và
bảo vệ nguồn nước.
Khi thiết kế hệ thống cấp nước cho một đối tượng phải chọn được công nghệ
thích hợp về kỹ thuật, kinh tế, điều kiện vệ s...
BỘ XÂY DỰNG
TCXDVN 33:2006
CẤP NƯỚC - MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÔNG TRÌNH
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Water Supply - Distribution System and Facilities
Design Standard
Hà Nội, 3/2006
TCXDVN 33:2006 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCXDVN 33:2006 - Người đăng: dragonvika
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
159 Vietnamese
TCXDVN 33:2006 9 10 189