Ktl-icon-tai-lieu

tên các bản vẽ

Được đăng lên bởi khachai279
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 73 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên các bản vẽ Autocad
01- Bản vẽ bố trí các hệ thống điện trên xe.
02- Bản vẽ táp lô.
03- Bản vẽ mạch điện táp lô.
04- Bản vẽ các mạch đèn cảnh báo.
05- Bản vẽ mạch điện đồng hồ tốc độ xe.
06- Bản vẽ hệ thống điện đèn pha cốt.
07- Bản vẽ mạch điện đèn trong xe.
08- Bản vẽ cấu tạo và mạch điện còi.
09- Bản vẽ mô tơ gạt nước lau kính.
10- Bản vẽ mạch điện hệ thống gạt nước rửa kính.
11- Bản vẽ mạch điện ABS.

...
Tên các bản vẽ Autocad
01- Bản vẽ bố trí các hệ thống điện trên xe.
02- Bản vẽ táp lô.
03- Bản vẽ mạch điện táp lô.
04- Bản vẽ các mạch đèn cảnh báo.
05- Bản vẽ mạch điện đồng hồ tốc độ xe.
06- Bản vẽ hệ thống điện đèn pha cốt.
07- Bản vẽ mạch điện đèn trong xe.
08- Bản vẽ cấu tạo và mạch điện còi.
09- Bản vẽ mô tơ gạt nước lau kính.
10- Bản vẽ mạch điện hệ thống gạt nước rửa kính.
11- Bản vẽ mạch điện ABS.
tên các bản vẽ - Người đăng: khachai279
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
tên các bản vẽ 9 10 583