Ktl-icon-tai-lieu

Thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) đầu tư có sử dụng vốn ngân sách thành phố.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
...
Thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) đầu tư có sử dụng vốn ngân sách thành phố. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) đầu tư có sử dụng vốn ngân sách thành phố. 9 10 68