Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế khuôn ép phun

Được đăng lên bởi Vu Huynh Phi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 732 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Hệthốnglấysảnphẩmkhỏikhuôn

GVHD: TRẦN MINH THẾ UYÊN
SVTH: HUỲNH PHI VŨ

Hệthốnglấysảnphẩm

HuỳnhPhiVũ: 10103183

Hệthốnglấysảnphẩm

Hệthốnglấysảnphẩm

Mộtsốloạichốtđẩyvàchốthồi

Hệthốngđẩydùnglưỡiđẩy

Lấysảnphẩmbằngố
ngđẩy

Lấysảnphẩmbằngtấ
mtháo

Hệthốngđẩydùngkhínén

Điềukhiểnhệthốngđẩy

Tấmđẩycóđònbẩy

Hệthốngđẩykép

Câuhỏi

•

Cáctínhtoánáplựckhíkhidùnghệthônglấysảnphẩmbằngkhínén?

...
Hệthốnglấy sảnphẩmkhỏikhuôn
GVHD: TRẦN MINH THẾ UYÊN
SVTH: HUỲNH PHI VŨ
thiết kế khuôn ép phun - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế khuôn ép phun - Người đăng: Vu Huynh Phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
thiết kế khuôn ép phun 9 10 394