Ktl-icon-tai-lieu

Thơ mời dự đại hội

Được đăng lên bởi Thuyên Trương
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN KHOA SƯ PHẠM
BCH CHI ĐOÀN CĐ SP.TDTT – K38
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Cần Thơ, ngày 30 tháng 9 năm 2014.

THƯ MỜI
Kính gửi:………………………………………..
Thay mặt BCH chi đoàn Cao đẳng SP. Thể dục thể thao khóa 38 trân trọng:
Kính mời: …………………………………………. đến dự Đại hội Đại biểu
ĐTNCS Hồ Chí Minh chi đoàn Cao đẳng SP. Thể dục thể thao Khóa 38.
- Thời gian: ………., ngày…….tháng……năm 2014.
- Địa điểm: Phòng học:………. - Trường Cao đẳng Cần Thơ.
Rất hân hạnh được đón tiếp quý đại biểu.
Trân trọng kính chào
TM.BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ

Lê Minh Hậu

ĐOÀN KHOA SƯ PHẠM
BCH CHI ĐOÀN CĐ SP.TDTT – K38
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Cần Thơ, ngày 30 tháng 9 năm 2014.

THƠ MỜI
Kính gửi:………………………………………..
Thay mặt BCH chi đoàn Cao đẳng SP. Thể dục thể thao khóa 38 trân trọng:
Kính mời: …………………………………………. đến dự Đại hội Đại biểu
ĐTNCS Hồ Chí Minh chi đoàn Cao đẳng SP. Thể dục thể thao Khóa 38.
- Thời gian: ………., ngày…….tháng……năm 2014.
- Địa điểm: Phòng học:………. - Trường Cao đẳng Cần Thơ.
Rất hân hạnh được đón tiếp quý đại biểu.
Trân trọng kính chào
TM.BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ

Lê Minh Hậu

...
ĐOÀN KHOA SƯ PHẠM ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN CĐ SP.TDTT – K38
***
Cần Thơ, ngày 30 tháng 9 năm 2014.
THƯ MỜI
Kính gửi:………………………………………..
Thay mặt BCH chi đoàn Cao đẳng SP. Thể dục thể thao khóa 38 trân trọng:
Kính mời: …………………………………………. đến dự Đại hội Đại biểu
ĐTNCS Hồ Chí Minh chi đoàn Cao đẳng SP. Thể dục thể thao Khóa 38.
- Thời gian: ………., ngày…….tháng……năm 2014.
- Địa điểm: Phòng học:………. - Trường Cao đẳng Cần Thơ.
Rất hân hạnh được đón tiếp quý đại biểu.
Trân trọng kính chào
TM.BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
Lê Minh Hậu
ĐOÀN KHOA SƯ PHẠM ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN CĐ SP.TDTT – K38
***
Cần Thơ, ngày 30 tháng 9 năm 2014.
THƠ MỜI
Kính gửi:………………………………………..
Thay mặt BCH chi đoàn Cao đẳng SP. Thể dục thể thao khóa 38 trân trọng:
Kính mời: …………………………………………. đến dự Đại hội Đại biểu
ĐTNCS Hồ Chí Minh chi đoàn Cao đẳng SP. Thể dục thể thao Khóa 38.
- Thời gian: ………., ngày…….tháng……năm 2014.
- Địa điểm: Phòng học:………. - Trường Cao đẳng Cần Thơ.
Rất hân hạnh được đón tiếp quý đại biểu.
Trân trọng kính chào
TM.BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
Lê Minh Hậu
Thơ mời dự đại hội - Trang 2
Thơ mời dự đại hội - Người đăng: Thuyên Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thơ mời dự đại hội 9 10 617