Ktl-icon-tai-lieu

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động (Viettel)

Được đăng lên bởi quang-nguyen-viet
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 9992 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỎA THUẬN VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Hôm nay, ngày

tháng

năm 2011. Chúng tôi gồm các Bên sau đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL
Điện thoại:

(+84) 4 62626868

Địa chỉ:

Tầng 6 – Toà nhà CMC – Phố Duy Tân – Phường Dịch Vọng
Hậu – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Đại diện bởi:

Ông NGUYỄN DUY THỌ

Quốc tịch:

Việt Nam

Chức vụ:

Tổng Giám đốc

(Sau đây gọi là: Công ty)
VÀ:
Ông/Bà:

NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày: 23/08/1983
Nơi sinh:

Hà Nội

Nghề nghiệp:Kỹ sư ĐTVT
Địa chỉ thường trú: Mai ĐÌnh - Sóc Sơn - Hà Nội
Số CMND: 012423199 ; Cấp ngày: 16/03/2001 ; Nơi cấp: CA. Hà Nội
Số sổ lao động (nếu có):

………..… cấp ngày: ……………tại: ……………

(Sau đây gọi là: Người lao động)
Từng Bên được gọi riêng rẽ là “Bên” hoặc gọi chung là “Các Bên” tùy từng ngữ
cảnh.

XÉT RẰNG:
1. Công ty và Người lao động đã ký kết Hợp đồng lao động ngày

01/09/2010
(Sau đây gọi là: Hợp đồng lao động)
2. Người lao động có mong muốn chấm dứt Hợp đồng lao động với Công ty.

NAY, CÁC BÊN CÙNG THỎA THUẬN NHƯ SAU:
1. Người lao động và Công ty đồng ý chấm dứt Hợp đồng lao động kể từ

ngày 31 tháng 8 năm 2012;
2. Tại thời điểm chấm dứt Hợp đồng lao động các bên thống nhất rằng toàn

bộ các khoản Công ty sẽ thanh toán cho người lao động bao gồm:
-

Tiền lương tính đến đến ngày chấm dứt Hợp đồng lao động theo ngày
công thực tế;

-

Tiền phép năm chi trả tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao
động(nếu có).

3. Thỏa thuận này được lập thành (2) bản, mỗi Bên giữ một bản có giá trị

pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký như phần đầu của Thỏa
thuận.

Đại diện và thay mặt Công ty

_________________

Người lao động

___________________

Nông Minh Hiến – P. TCNS Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel
Đ/c Tầng 6 – Toà nhà CMC – phố Duy Tân – P. Dịch V ọng Hậu –
Cầu Giấy – Hà Nội.
Đt: 0982. 57. 88.99

...
THỎA THUẬN VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Hôm nay, ngày tháng năm 2011. Chúng tôi gồm các Bên sau đây:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL
Điện thoại: (+84) 4 62626868
Địa chỉ: Tầng 6 – Toà nhà CMC – Phố Duy Tân – Phường Dịch Vọng
Hậu – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Đại diện bởi: Ông NGUYỄN DUY THỌ
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Tổng Giám đốc
(Sau đây gọi là: Công ty)
VÀ:
Ông/Bà: NGUYỄN HẢI ĐĂNG
Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày: 23/08/1983
Nơi sinh: Hà Nội
Nghề nghiệp:Kỹ sư ĐTVT
Địa chỉ thường trú: Mai ĐÌnh - Sóc Sơn - Hà Nội
Số CMND: 012423199 ; Cấp ngày: 16/03/2001 ; Nơi cấp: CA. Hà Nội
Số sổ lao động (nếu có): ………..… cấp ngày: ……………tại: ……………
(Sau đây gọi là: Người lao động)
Từng Bên được gọi riêng rẽ là “Bên” hoặc gọi chung là “Các Bên” tùy từng ngữ
cảnh.
Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động (Viettel) - Trang 2
Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động (Viettel) - Người đăng: quang-nguyen-viet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động (Viettel) 9 10 502