Ktl-icon-tai-lieu

Thời gian biểu mẫu

Được đăng lên bởi hoangchungpt94
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 594 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lịch làm việc tuần 22 ( 12/1 - 16/1)
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

sáng

13h-14h30

Thứ 5
Học trên lớp

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

* chuẩn bị và thực hiện các thí nghiệm

n 22 ( 12/1 - 16/1)
Thứ 6

Học trên lớp
*
*
*
*

hiện các thí nghiệm

Thứ 7

CN

...
Lịch làm việc tuần 22 ( 12/1 - 16/1)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5
sáng
Học trên lớp
13h-14h30
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* chuẩn bị và thực hiện các thí nghiệm
Thời gian biểu mẫu - Trang 2
Thời gian biểu mẫu - Người đăng: hoangchungpt94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thời gian biểu mẫu 9 10 675