Ktl-icon-tai-lieu

Thời khóa biểu

Được đăng lên bởi ngochandu
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1174 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT NGUYỄN SIÊU
Năm học 2015-2016
Học kỳ 1

Số 5

THỜI KHOÁ BIỂU
Lớp 6A1
Thực hiện từ ngày 10 tháng 08 năm 2015

GVCN: Nguyễn Thị Tươi

Buổi sáng
THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

HĐTT

Thể dục - Thể

Toán - Cao Lan

English - Hân A

Maths - Daniel M

ICT - Diệp Tin

Toán - Cao Lan

English - Hân A

Maths - Daniel M

ICT - Diệp Tin

Maths - Daniel M

Toán - Cao Lan

Ngữ văn - Tươi V Hát nhạc - Mai N Science - David S

THỨ 7

Tiếng Anh - Hân A Sinh học - Duyên Tiếng Anh - Hân A Sinh học - Duyên
Địa lí - Chiến Đ

GDCD - Nhàn CD

Toán TC - Cao Lan Ngữ văn - Tươi V

Maths - Daniel M Ngữ văn - Tươi V Ngữ văn - Tươi V Ngữ văn - Tươi V Science - David S

Mĩ thuật - Thư
HĐTT

Buổi chiều
THỨ 2
Công nghệ - Vân
CN
English - Hân A

THỨ 3

THỨ 4

ICT - Diệp Tin

NGLL - Tươi V

ICT - Diệp Tin

NGLL - Tươi V

English - Hân A

Toán - Cao Lan

NGLL - Tươi V

THỨ 5

THỨ 6

Lịch sử - Linh S Toán TC - Cao Lan
Science - David S Công nghệ - Vân
CN
Science - David S
Vật lí - Hào

THỨ 7

Trường THPT NGUYỄN SIÊU
Năm học 2015-2016
Học kỳ 1

Số 5

THỜI KHOÁ BIỂU
Lớp 6A2
Thực hiện từ ngày 10 tháng 08 năm 2015

GVCN: Cao Phương Lan

Buổi sáng
THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

HĐTT

Tiếng Anh - Hân A

Vật lí - Hào

Maths - Effa

Địa lí - Chiến Đ

ICT - Alastair

ICT - Alastair

Science - David S Tiếng Anh - Hân A

Maths - Effa

Sinh học - Duyên

ICT - Alastair

ICT - Alastair

Science - David S

Science - David S

English - Hân A

Maths - Effa

GDCD - Nhàn CD Hát nhạc - Mai N

Science - David S

English - Hân A

Maths - Effa

Sinh học - Duyên

Toán - Cao Lan

Mĩ thuật - Thư
Công nghệ - Vân
CN
HĐTT

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

Toán - Cao Lan

THỨ 3
Công nghệ - Vân
CN
Lịch sử - Linh S

Toán TC - Cao Lan

Thể dục - Thể

Ngữ văn - Tươi V Ngữ văn - Tươi V Ngữ văn - Tươi V

Buổi chiều
THỨ 2
Ngữ văn - Tươi V

NGLL - Cao Lan Ngữ văn - Tươi V

English - Hân A

NGLL - Cao Lan

English - Hân A

Toán - Cao Lan

NGLL - Cao Lan Toán TC - Cao Lan Toán - Cao Lan

Trường THPT NGUYỄN SIÊU
Năm học 2015-2016
Học kỳ 1

Số 5

THỜI KHOÁ BIỂU
Lớp 6A3
Thực hiện từ ngày 10 tháng 08 năm 2015

GVCN: Phạm Thị Ngọc

Buổi sáng
THỨ 2

THỨ 3
Công nghệ - Vân
HĐTT
CN
Toán - Lan Hương Toán - Lan Hương
Ngữ văn - Ngọc

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Lịch sử - Nam S Toán - Lan Hương Tin học - Diệp Tin
Vật lí - Vân L

Hát nhạc - Tuyết N Thể dục - Bình TD

THỨ 7
Văn TC - Ngọc
Văn TC - Ngọc

Vật lí - Vân L

Địa lí - Kiều Linh Sinh học - Duyên Sinh học - Duyên Thư viện - Ngọc
ToanKhoa English - Hiền A Ngữ văn - Ngọc
Ng...
Trường THPT NGUYỄN SIÊU
Năm học 2015-2016
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Số 5
Lớp 6A1
GVCN: Nguyễn Thị Tươi
Thực hiện từ ngày 10 tháng 08 năm 2015
Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
HĐTT Thể dục - Thể Tiếng Anh - Hân A Sinh học - Duyên Tiếng Anh - Hân A Sinh học - Duyên
Toán - Cao Lan English - Hân A Maths - Daniel M ICT - Diệp Tin Địa lí - Chiến Đ GDCD - Nhàn CD
Toán - Cao Lan English - Hân A Maths - Daniel M ICT - Diệp Tin Toán TC - Cao Lan Ngữ văn - Tươi V
Maths - Daniel M Toán - Cao Lan Ngữ văn - Tươi V Hát nhạc - Mai N Science - David S Mĩ thuật - Thư
Maths - Daniel M Ngữ văn - Tươi V Ngữ văn - Tươi V Ngữ văn - Tươi V Science - David S HĐTT
Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Công nghệ - Vân
CN
ICT - Diệp Tin NGLL - Tươi V Lịch sử - Linh S Toán TC - Cao Lan
English - Hân A ICT - Diệp Tin NGLL - Tươi V Science - David S
Công nghệ - Vân
CN
English - Hân A Toán - Cao Lan NGLL - Tươi V Science - David S Vật lí - Hào
Thời khóa biểu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thời khóa biểu - Người đăng: ngochandu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Thời khóa biểu 9 10 914