Ktl-icon-tai-lieu

Thời khóa biểu

Được đăng lên bởi tieumichanhche
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TKB
Trí
Áp dụng từ 17/9/2012
Tiết
Thứ 2
1
SHDC
2
SHCN
3
H
4
H
5
NV
chiều
1
2
3
4
5
6

Thứ 3
SV
SV
V
V
T(H)

Thứ 4
L
L
AV
T(Đ)
T(Đ)

GDQP
GDQP

Thứ 5
H
H
L
Đ
NV

L
L
AV
AV

Địa chỉ gmail của 2 Thống : Thongnguyen296@.yahoo.com

Thứ 6
Tin
CN
T
AV
AV

Thứ 7
T(H)
T(H)
S
GD
L

SV
SV
H
H

T
T
T
TD
TD

...
TKB
Trí
Áp dụng từ 17/9/2012
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC SV L H Tin T(H)
2 SHCN SV L H CN T(H)
3 H V AV L T S
4 H V T(Đ) Đ AV GD
5 NV T(H) T(Đ) NV AV L
chiều
1
2 T
3 GDQP L SV T
4 GDQP L SV T
5 AV H TD
6 AV H TD
Địa chỉ gmail của 2 Thống : Thongnguyen296@.yahoo.com
Thời khóa biểu - Người đăng: tieumichanhche
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thời khóa biểu 9 10 955