Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 20
MẪU THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐĂNG KÝ
XE MÁY CHUYÊN DÙNG.
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)
Tên Sở GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐĂNG KÝ
XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Tên chủ sở hữu:
…………………………………………………………………………………..
Địa chỉ thường trú:
………………………………………………………………………………..
Số CMND hoặc số hộ chiếu:………………….……………………………..
Ngày cấp:…………………………………..Nơi
cấp…………………………………………….
Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:
Loại xe máy chuyên dùng:……….................................Màu
sơn…………………………………
Nhãn hiệu (mác, kiểu):……………………………… Công suất ...
……………………………
Nước sản xuất:…………………………………………Năm sản xuất…….
…………………….
Số động cơ:…………………………………………….Số khung…….
…………………………
Kích thước bao (dài x rộng x cao):...………………......Trọng lượng…………….
………………
Nay tôi xin thông báo công khai, nếu ai có tranh chấp quyền sở hữu chiếc xe máy
chuyên dùng nêu trên xin gửi về Sở Giao thông vận tải......................................
Sau 7 ngày kể từ khi thực hiện thông báo này, nếu không có tranh chấp, Sở Giao
thông vận tải sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký cho tôi theo quy định của pháp luật.
Chủ phương tiện
( ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của đơn vị đăng thông báo:
Đã thực hiện thông báo công khai tại...........
Thời hạn thông báo là 07 ngày: Từ ngày.../..../.... đến ngày..../..../.....

..............., ngày.....tháng ..... năm.......
Thủ trưởng đơn vị thông báo
(ký tên, đống dấu)

* Ghi chú:
Bản thông báo này được lưu trong hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải.

...
Phụ lục 20
MẪU THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐĂNG KÝ
XE MÁY CHUYÊN DÙNG.
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)
Tên Sở GTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐĂNG KÝ
XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Tên chủ sở hữu:
…………………………………………………………………………………..
Địa chỉ thường trú:
………………………………………………………………………………..
Số CMND hoặc số hộ chiếu:………………….……………………………..
Ngày cấp:…………………………………..Nơi
cấp…………………………………………….
Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:
Loại xe máy chuyên dùng:……….................................Màu
sơn…………………………………
Nhãn hiệu (mác, kiểu):……………………………… Công suất ...
……………………………
Nước sản xuất:…………………………………………Năm sản xuất…….
…………………….
Số động cơ:…………………………………………….Số khung…….
…………………………
Kích thước bao (dài x rộng x cao):...………………......Trọng lượng…………….
………………
Nay tôi xin thông o công khai, nếu ai tranh chấp quyền sở hữu chiếc xe máy
chuyên dùng nêu trên xin gửi về Sở Giao thông vận tải......................................
Sau 7 ngày kể từ khi thực hiện thông báo này, nếu không tranh chấp, Sở Giao
thông vận tải sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký cho tôi theo quy định của pháp luật.
Chủ phương tiện
( ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của đơn vị đăng thông báo:
Đã thực hiện thông báo công khai tại...........
Thời hạn thông báo là 07 ngày: Từ ngày.../..../.... đến ngày..../..../.....
Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng - Trang 2
Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng 9 10 100