Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG BÁO HỌP

Được đăng lên bởi daycapdienhanquoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY VÀ CÁP ĐIỆN HÀN QUỐC
--------------------Số 05/2015/TB-CĐ
V/v: họp văn phòng.

CỘNG HÒA- XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
------------------------------Bắc Giang, ngày 06 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO HỌP
---------------------------------

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dây và Cáp Điện Hàn Quốc thông báo lịch họp văn
phòng Quý I/2015 như sau:
Thành phần tham dự họp: Toàn thể lãnh đạo và khối văn phòng công ty.
Thời gian: vào hồi 13h30 ngày thứ Bảy, 11 tháng 04 năm 2015.
Địa điểm: tại phòng họp Công ty CP Dây và Cáp Điện Hàn Quốc.
Nội dung: Các bộ phận báo cáo theo kế hoạch quý I với Hội đồng Quản Trị cụ thể:
-

Chủ tịch HĐQT– chủ trì.

-

Giám đốc

-

Kế toán trưởng và Kế toán viên

-

Bộ phận sản xuất: Quản đốc và Trưởng ca

-

Tổ bán hàng

-

Bộ phận kinh doanh

-

Phòng nhân sự:

Đề nghị các thành phần có tên trên tham dự họp đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- Như thành phần
tham dự;
- Lưu văn phòng ;

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN HÀN QUỐC
CHỦ TỊCH HĐQT

ÂU TUẤN HÒA

...
CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY VÀ CÁP ĐIỆN HÀN QUỐC
---------------------
Số 05/2015/TB-CĐ
V/v: họp văn phòng.
CỘNG HÒA- XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-------------------------------
Bắc Giang, ngày 06 tháng 4 năm 2015
THÔNG BÁO HỌP
---------------------------------
Chủ tịch QT Công ty CP Dây p Điện n Quốc thông báo lịch họp n
phòng Quý I/2015 như sau:
Thành phần tham dự họp: Toàn thể lãnh đạo và khi văn phòng công ty.
Thời gian: vào hồi 13h30 ngày thứ Bảy, 11 tháng 04 năm 2015.
Địa điểm: tại phòng hp Công ty CP Dây và Cáp Đin Hàn Quc.
Nội dung: Các bộ phận báo cáo theo kế hoạch quý I với Hội đồng Quản Trị cụ thể:
- Chủ tịch HĐQT– chủ trì.
- Giám đốc
- Kế toán trưởngKế toán viên
- Bộ phận sản xuất: Quản đốc và Trưởng ca
- Tổ bán hàng
- Bộ phận kinh doanh
- Phòng nhân sự:
Đề nghị các thành phần có tên trên tham dự họp đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như thành phần
tham dự;
- Lưu văn phòng ;
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN HÀN QUỐC
CHỦ TỊCH HĐQT
ÂU TUẤN HÒA
THÔNG BÁO HỌP - Người đăng: daycapdienhanquoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
THÔNG BÁO HỌP 9 10 578