Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NGOẠI GIAO
-------------------Số: 48/2011/TB-LPQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU
LỰC
Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm
2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:
Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Thụy
Sỹ về hỗ trợ tài chính cho Dự án cải thiện công tác xử lý nước thải và quản lý chất thải rắn tại các tỉnh
lỵ, ký tại Bern ngày 13 tháng 9 năm 2011, có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 9 năm 2011.
Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao lục Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC
TẾ
Nguyễn Thị Hoàng Anh

...
BỘ NGOẠI GIAO
--------------------
Số: 48/2011/TB-LPQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU
LỰC
Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm
2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:
Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ Liên bang Thụy
Sỹ về hỗ trợ tài chính cho Dự án cải thiện công tác xử lý nước thải và quản lý chất thải rắn tại các tỉnh
lỵ, ký tại Bern ngày 13 tháng 9 năm 2011, có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 9 năm 2011.
Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao lục Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC
TẾ
Nguyễn Thị Hoàng Anh
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC 9 10 970