Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG BÁO Về việc mời Đoàn viên, sinh viên tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015

Được đăng lên bởi quanghungspk
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 792 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THÀNH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
***
Số: 112 -TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc mời Đoàn viên, sinh viên tham gia
Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và
Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015
--------

Căn cứ Kế hoạch số 282-KH/TWĐTN-TNTH ngày 30/01/2015 của Ban
Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn
khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm
2015; Thực hiện kế hoạch tháng thanh niên 2015 của Ban thường vụ đoàn
trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh với chủ đề “Tuổi trẻ Sư phạm
Kỹ thuật tự hào tiến bước dưới cờ Đảng.
Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn, Đoàn viên,
Sinh viên trường về việc mời Đoàn viên, Sinh viên tham gia hội thi như sau:
1. Hình thức tham gia hội thi: Thi trực tuyến trên website cuộc thi:

2. Quyền lợi sinh viên khi tham gia hội thi:
 Được nhận hoàn toàn giải thưởng do BTC hội thi Trung ương quy định.
Cụ thể:
* Giải thưởng Tuần:
- 01 giải Nhất trị giá 500.000đ.
- 02 giải Nhì trị giá 300.000đ.
- 03 giải Ba trị giá 150.000đ.
* Giải toàn quốc:
- 01 giải Nhất trị giá 7.000.000đ và 1 chuyến du lịch về nguồn.
- 02 giải Nhì trị giá 4.000.000đ.
- 03 giải Ba trị giá 2.000.000đ.
- 05 giải Khuyến khích trị giá 1.000.000đ.
Các cá nhân đạt giải toàn quốc nhận được bằng khen của Trung ương
Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 Với mỗi đợt thi: sinh viên được cộng 04 điểm rèn luyện mục tham gia
hội thi học thuật cấp trung ương.
3. Chi tiết hội thi, các đơn vị, Đoàn viên, Sinh viên xem tại địa chỉ:

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
(Đã ký)

2

Lê Quang Bình

...
THÀNH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
***
Số: 112 -TB/ĐTN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2015
THÔNG BÁO
Về việc mời Đoàn viên, sinh viên tham gia
Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và
Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015
--------
Căn cứ Kế hoạch số 282-KH/TWĐTN-TNTH ngày 30/01/2015 của Ban
thư Trung ương Đoàn về việc t chức Hội thi Olympic toàn quốc c môn
khoa học Mác Lênin tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm
2015; Thực hiện kế hoạch tháng thanh niên 2015 của Ban thường vụ đoàn
trường ĐH phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh với chủ đề “Tuổi trẻ phạm
Kỹ thuật tự hào tiến bước dưới cờ Đảng.
Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các sở Đoàn, Đoàn viên,
Sinh viên trường về việc mời Đoàn viên, Sinh viên tham gia hội thi như sau:
1. Hình thức tham gia hội thi: Thi trực tuyến trên website cuộc thi:
http://www.anhsangsoiduong.cpvm.vn.
2. Quyền lợi sinh viên khi tham gia hội thi:
Được nhận hoàn toàn giải thưởng do BTC hội thi Trung ương quy định.
Cụ thể:
* Giải thưởng Tuần:
- 01 giải Nhất trị giá 500.000đ.
- 02 giải Nhì trị giá 300.000đ.
- 03 giải Ba trị giá 150.000đ.
* Giải toàn quốc:
- 01 giải Nhất trị giá 7.000.000đ và 1 chuyến du lịch về nguồn.
- 02 giải Nhì trị giá 4.000.000đ.
- 03 giải Ba trị giá 2.000.000đ.
- 05 giải Khuyến khích trị giá 1.000.000đ.
Các nhân đạt giải toàn quốc nhận được bằng khen của Trung ương
Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Với mỗi đợt thi: sinh viên được cộng 04 điểm rèn luyện mục tham gia
hội thi học thuật cấp trung ương.
3. Chi tiết hội thi, các đơn vị, Đoàn viên, Sinh viên xem tại địa chỉ:
http://www.anhsangsoiduong.cpvm.vn.
TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
(Đã ký)
THÔNG BÁO Về việc mời Đoàn viên, sinh viên tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015 - Trang 2
THÔNG BÁO Về việc mời Đoàn viên, sinh viên tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015 - Người đăng: quanghungspk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
THÔNG BÁO Về việc mời Đoàn viên, sinh viên tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015 9 10 572