Ktl-icon-tai-lieu

Thư mời

Được đăng lên bởi Phan Van Tu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 1 lần
AUTOMATE MOLD DESIGN and MANUFACTURING with NX
THƯ MỜI
Kính gửi Quý Công Ty,
Lời đầu thư, MICAD kính chúc Quý Công Ty ngày càng thành công và phát triển!
Với vai trò là đối tác chính thức cấp 1 của hãng Siemens PLM tại Việt Nam,
MICAD hân hạnh tổ chức hội thảo “AUTOMTE MOLD DESIGN and
MANUFACTURING with NX 10” (Tự động hóa thiết kế khuôn mẫu và gia
công trên NX 10). Chúng tôi trân trọng mời Quý Công ty đến tham dự. Hội thảo
sẽ trình bày các công nghệ mới nhất của Siemens PLM để tối ưu hóa năng suất
quá trình thiết kế khuôn mẫu.

AUTOMTE MOLD DESIGN
& MANUFACTURING with
NX 10

NX Mold Design cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh và được tin chọn, dành cho
nhà thiết kế và nhà sản xuất, giúp sắp xếp hợp lý các hoạt động từ đề xuất ban
đầu tới lập trình NC. Đây là cơ hội để bạn làm quen với phiên bản NX mới nhất và
khám phá cách tận dụng phần mềm này đạt tới những mục tiêu của bạn.

Ngày: 16.07.2015

Hội thảo sẽ gồm các phần trình diễn NX, khách hàng và ứng dụng điển hình cũng
như phần hỏi-đáp.

Địa điểm: MICAD Office

Dưới đây là phần nội dung cụ thể:
Highly Automated 3D Mold Design – tự động hóa cấp cao quy trình thiết kế
khuôn
 Tiết kiệm 50% thời gian thiết kế dựa vào các kinh nghiệm được tích hợp
về quy trình và các tính năng đặc biệt.
Maximize Re-Use of Company Standards – Tái sử dụng tối đa các chuẩn của
công ty
 Giảm thiểu lỗi và thời gian thiết kế bằng cách tái sử dụng kiến thức và bí
quyết
 Áp dụng các kiến thức chuyên môn cao để giảm tới 40% thời gian thiết kế
Powerful Design Validation – thẩm định thiết kế
 Áp dụng công nghệ CAE trong phần mềm NX để mô phỏng chuyển động.
 Tích hợp NX và NX EasyFill Analysis – Advanced để phân tích khuôn ép
tiên tiến.

Program:

Fully Integrated and Easy to Use Solution – giải pháp tích hợp đầy đủ và dễ
sử dụng
 Mở rộng sức mạnh của NX vào lập trình NC với NX CAM.
 Môi trường Windows quen thuộc giúp người dùng tăng tốc độ làm việc.
Hãy đăng ký MIỄN PHÍ với chúng tôi ngay hôm nay.
Vì số lượng chỗ có hạn nên mong Quý Khách vui lòng reply email đăng ký sớm
(gồm họ tên, tên cty, mobile) tới: marketing@micad.com.vn
Hân hạnh đón tiếp Quý Khách!

Thời gian: 13:00 – 16:35

Lầu 9, 728 – 730 Võ Văn
Kiệt, P1, Q.5, HCM.
Phí: MIỄN PHÍ
Đón khách: 13:00 – 13:30
Vui lòng Liên hệ:
Ms. Trần Thị Mỹ Tiên
Tel: +(08) 3922 5801/02/03
Hotline: +(84) 120 718 3934
Fax:+(84-8) 3922 5805
Email: marketing@micad.com.vn

Chương trình hội thảo
Thời gian
13:00-13:30
13:30 – 13:40
13:40– 13:50

13:50– 15:00

15:00– 15:30
15:30-16:30
16:35

Chủ đề...
AUTOMATE MOLD DESIGN and MANUFACTURING with NX
THƯ MỜI
Program:
Kính gi Quý Công Ty,
Lời đầu thư, MICAD kính chúc Quý Công Ty ngày càng thành công và phát trin!
Vi vai trò là đối tác chính thc cp 1 ca hãng Siemens PLM ti Vit Nam,
MICAD hân hnh t chc hi tho “AUTOMTE MOLD DESIGN and
MANUFACTURING with NX 10” (T động hóa thiết kế khuôn mu và gia
công trên NX 10). Chúng tôi trân trng mi Quý Công ty đến tham d. Hi tho
s trình bày các công ngh mi nht của Siemens PLM để tối ưu hóa năng suất
quá trình thiết kế khuôn mu.
NX Mold Design cung cp mt gii pháp hoàn chỉnh và được tin chn, dành cho
nhà thiết kế và nhà sn xut, giúp sp xếp hp lý các hot đng t đề xut ban
đầu ti lập trình NC. Đây là cơ hội để bn làm quen vi phiên bn NX mi nht và
khám phá cách tn dng phn mm này đt ti nhng mc tiêu ca bn.
Hi tho s gm các phn trình din NX, khách hàng và ng dụng điển hình cũng
như phần hi-đáp.
Dưới đây là phn ni dung c th:
Highly Automated 3D Mold Design t động hóa cp cao quy trình thiết kế
khuôn
Tiết kim 50% thi gian thiết kế da vào các kinh nghiệm được tích hp
v quy trình và các tính năng đặc bit.
Maximize Re-Use of Company Standards Tái s dng tối đa các chuẩn ca
công ty
Gim thiu li và thi gian thiết kế bng cách tái s dng kiến thc và bí
quyết
Áp dng các kiến thức chuyên môn cao để gim ti 40% thi gian thiết kế
Powerful Design Validation thẩm định thiết kế
Áp dng công ngh CAE trong phn mềm NX để mô phng chuyển động.
Tích hp NX và NX EasyFill Analysis Advanced để phân tích khuôn ép
tiên tiến.
Fully Integrated and Easy to Use Solution gii pháp tích hợp đầy đủ và d
s dng
M rng sc mnh ca NX vào lp trình NC vi NX CAM.
Môi trường Windows quen thuộc giúp người dùng tăng tốc đ làm vic.
Hãy đăng ký MIN PHÍ vi chúng tôi ngay hôm nay.
Vì s lượng ch có hn nên mong Quý Khách vui lòng reply email đăng ký sm
(gm h tên, tên cty, mobile) ti: marketing@micad.com.vn
Hân hạnh đón tiếp Quý Khách!
AUTOMTE MOLD DESIGN
& MANUFACTURING with
NX 10
Ngày: 16.07.2015
Thi gian: 13:00 16:35
Địa điểm: MICAD Office
Lu 9, 728 730 Võ Văn
Kit, P1, Q.5, HCM.
Phí: MIN PHÍ
Đón khách: 13:00 13:30
Vui lòng Liên h:
Ms. Trn Th M Tiên
Tel: +(08) 3922 5801/02/03
Hotline: +(84) 120 718 3934
Fax:+(84-8) 3922 5805
Email: marketing@micad.com.vn
Thư mời - Trang 2
Thư mời - Người đăng: Phan Van Tu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thư mời 9 10 362