Ktl-icon-tai-lieu

Thư mời họp

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1385 lần   |   Lượt tải: 4 lần
QUY ĐỊNH
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌP

Mã tài liệu: HC-05-BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

Ngày

tháng năm 200

THƯ MỜI HỌP
Kính gửi:……………………………………………………………
Trân trọng kính mời anh/chị tới tham dự cuộc họp v/v……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
Thời gian

tại:

Chủ trì cuộc họp:
Anh chị cần chuẩn bị:………………………………………….trước khi tới cuộc họp.
Rất mong anh/chị sắp xếp thời gian đến tham dự cuộc họp được đúng giờ
TUQ.GIÁM ĐỐC
Trưởng phòng HC

...
QUY ĐỊNH
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌP
Mã tài liệu: HC-05-BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08
Ngày tháng năm 200
THƯ MỜI HỌP
Kính gửi:……………………………………………………………
Trân trọng kính mời anh/chị tới tham dự cuộc họp v/v……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
Thời gian tại:
Chủ trì cuộc họp:
Anh chị cần chuẩn bị:………………………………………….trước khi tới cuộc họp.
Rất mong anh/chị sắp xếp thời gian đến tham dự cuộc họp được đúng giờ
TUQ.GIÁM ĐỐC
Trưởng phòng HC
Thư mời họp - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thư mời họp 9 10 491