Ktl-icon-tai-lieu

thư mời liên hoan

Được đăng lên bởi Lê Minh Trung Tín
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 760 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty TNHH 1 thành viên

Cộng Hòa Xã Hội Chũ Nghĩa Việt Nam

123/3 Long Hy Bà Rịa Vũng Tàu

Độc lập-Tự do-Hạnh p
THƯ MỜI LIÊN HOAN

BGD kính mời:
Ông/bà: «HOTEN»
Chức vụ: «CHUCVU»
Đơn vị: «DONVI»
Nơi công tác: «NOICONGTAC»
Đến dự tiệc liên hoan cuối năm tại:
Vào lúc 22h…
Rất hân hạnh được đón tiếp.
Tp. HCM, ngày tháng năm
TL Giám Đốc

...
Công ty TNHH 1 thành viên Cộng Hòa Xã Hội Chũ Nghĩa Việt Nam
123/3 Long Hy Bà Rịa Vũng Tàu Độc lập-Tự do-Hạnh p
THƯ MỜI LIÊN HOAN
BGD kính mời:
Ông/bà: «HOTEN»
Chức vụ: «CHUCVU»
Đơn vị: «DONVI»
Nơi công tác: «NOICONGTAC»
Đến dự tiệc liên hoan cuối năm tại:
Vào lúc 22h…
Rất hân hạnh được đón tiếp.
Tp. HCM, ngày tháng năm
TL Giám Đốc
thư mời liên hoan - Người đăng: Lê Minh Trung Tín
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
thư mời liên hoan 9 10 963