Ktl-icon-tai-lieu

THƯ MỜI NHẬN VIỆC

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
…………………., ngày …… tháng …… năm 200…

THƯ MỜI NHẬN VIỆC
Kính gửi : Anh /Chị ………………………………………………………….
Địa chỉ

: ……………………………………. - Điện thoại: ………………..

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của Anh/Chị đối với công ty cũng như chức danh
công việc mà Anh/Chị đã dự tuyển. Chúng tôi trân trọng thông báo Anh/Chị đã trúng tuyển
trong đợt phỏng vấn vừa qua. Anh/Chị sẽ:
-

Làm việc tại

: ……………………………………………………………………………...

-

Chức danh công việc : ……………………………………………………………………………...

-

Báo cáo trực tiếp cho : ……………………………………………………………………………...

-

Ngày nhận việc

: …… / …… / 200…

-

Thời giờ làm việc

: ……………………………………………………………………………...

Thời gian thử việc: ……………………….

Lương và các chế độ khác như sau:
-

Lương : ……………………………

Lương thử việc: …………………………..

-

Các khoản phụ cấp khác(nếu có):.............................................................................................

-

Các chế độ khác

: Theo Luật Lao động Việt Nam, theo Nội quy lao động và Quy định
tài chính của công ty.

Mời Anh/Chị liên hệ với Anh/Chị …………………………….. - Chức vụ: ……………………… để
nhận việc. Xin vui lòng mang theo thư mời này khi đến.
Chúng tôi hoan nghênh sự gia nhập của Anh/Chị vào công ty và hy vọng chúng ta sẽ có một sự
hợp tác tốt đẹp, lâu bền.
Trân trọng.

TÊN CÔNG TY
(CHỨC DANH)

Ứng viên xác nhận

Ký tên

 Tôi đồng ý nhận việc theo nội dung thư mời nêu trên.
 Ý kiến khác: ……………………………………………..

BMNS-08a

1/1

...
…………………., ngày …… tháng …… năm 200…
THƯ MỜI NHẬN VIỆC
Kính gửi : Anh /Chị ………………………………………………………….
Địa chỉ : ……………………………………. - Điện thoại: ………………..
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của Anh/Chị đối với công ty cũng như chức danh
công việc Anh/Chị đã dự tuyển. Chúng tôi trân trọng thông báo Anh/Chị đã trúng tuyển
trong đợt phỏng vấn vừa qua. Anh/Chị sẽ:
- Làm việc tại : ……………………………………………………………………………...
- Chức danh công việc : ……………………………………………………………………………...
- Báo cáo trực tiếp cho : ……………………………………………………………………………...
- Ngày nhận việc : …… / …… / 200… Thời gian thử việc: ……………………….
- Thời giờ làm việc : ……………………………………………………………………………...
Lương và các chế độ khác như sau:
- Lương : …………………………… Lương thử việc: …………………………..
- Các khoản phụ cấp khác(nếu có):.............................................................................................
- Các chế độ khác : Theo Luật Lao động Việt Nam, theo Nội quy lao động và Quy định
tài chính của công ty.
Mời Anh/Chị liên hệ với Anh/Chị …………………………….. - Chức vụ: ……………………… để
nhận việc. Xin vui lòng mang theo thư mời này khi đến.
Chúng tôi hoan nghênh sự gia nhập của Anh/Chị vào công ty và hy vọng chúng ta sẽ có một sự
hợp tác tốt đẹp, lâu bền.
Trân trọng.
TÊN CÔNG TY
(CHỨC DANH)
Ứng viên xác nhận Ký tên
Tôi đồng ý nhận việc theo nội dung thư mời nêu trên.
Ý kiến khác: ……………………………………………..
BMNS-08a 1/1
THƯ MỜI NHẬN VIỆC - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
THƯ MỜI NHẬN VIỆC 9 10 867