Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y:
Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu hành nghề kinh doanh thuốc thú y.
Hồ sơ cần thiết:
- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (theo mẫu số 11).
- Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn về chăn nuôi - thú y từ trung cấp trở lên (photo
công chứng).
- Sơ yếu lý lịch.
- Giấy khám sức khỏe có xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cở y tế từ cấp huyện trở
lên.
- Bản sao giấy chứng nhận kỹ thuật viên bán thuốc thú y do Chi cục Thú y cấp (photo
công chứng).
- Bản kê khai địa điểm kinh doanh thuốc thú y. (theo mẫu số 12).
- Hộ Khẩu thường trú. (bản sao công chứng)
- 04 tấm ảnh màu 4x6.
* Trường hợp cửa hàng có thuê người bán.
Hồ sơ người trực tiếp bán hàng gồm:
- Sơ yếu lý lịch.
- Giấy khám sức khỏe có xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cở y têa từ cấp huyện trở
lên.
- Bảng đăng ký ngày trực và cam kết của người quản lý cửa hàng thuốc thú y. (theo mẫu
số 13).
- 02 tấm ảnh màu 4x6.
Để cửa hàng đi vào hoạt động kinh doanh phải hội đủ điều kiện trang thiết bị kỹ thuật, địa
điểm theo Điều 54 Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ.
Lệ phí:
Theo Quyết định sô 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Trưởng Bộ tài Chính quy
định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.
Thời gian: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Pháp lệnh Thú y.
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.
Địa điểm tiếp nhận: Chi cục Thú y.

...
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thứ y:
Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu hành nghề kinh doanh thuốc thú y.
Hồ sơ cần thiết:
- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (theo mẫu số 11).
- Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn về chăn nuôi - thú y từ trung cấp trở lên (photo
công chứng).
- Sơ yếu lý lịch.
- Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cở y tế từ cấp huyện trở
lên.
- Bản sao giấy chứng nhận kỹ thuật viên bán thuốc thú y do Chi cục Thú y cấp (photo
công chứng).
- Bản kê khai địa điểm kinh doanh thuốc thú y. (theo mẫu số 12).
- Hộ Khẩu thường trú. (bản sao công chứng)
- 04 tấm ảnh màu 4x6.
* Trường hợp cửa hàng có thuê người bán.
Hồ sơ người trực tiếp bán hàng gồm:
- Sơ yếu lý lịch.
- Giấy khám sức khỏe có xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cở y têa từ cấp huyện trở
lên.
- Bảng đăng ngày trực cam kết của người quản cửa hàng thuốc thú y. (theo mẫu
số 13).
- 02 tấm ảnh màu 4x6.
Để cửa hàng đi vào hoạt động kinh doanh phải hội đủ điều kiện trang thiết bị kỹ thuật, địa
điểm theo Điều 54 Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ.
Lệ phí:
Theo Quyết định sô 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Trưởng Bộ tài Chính quy
định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.
Thời gian: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Pháp lệnh Thú y.
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.
Địa điểm tiếp nhận: Chi cục Thú y.
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y 9 10 11