Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 152 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu
Tên thủ tục hành chính

Cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Lĩnh vực thống kê

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Trình tự thực hiện

- Thương nhân nộp hồ sơ đến Bộ Công Thương - 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội;
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương tiến hành thẩm tra nội dung
hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Công Thương cấp Giấy phép cho
thương nhân.
- Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ
không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương
nhân, Bộ có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu hồ
sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép, Bộ Công Thương trả lời bằng
văn bản cho thương nhân và nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy phép.
- Thương nhân nhận văn bản trực tiếp tại tại Bộ Công Thương hoặc bằng đường
bưu điện.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện

Hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu (theo
mẫu);
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy
định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15
tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, kèm theo các tài liệu
chứng minh;
- Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu và danh
sách tổng đại lý, đại lý thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo
quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của
Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, kèm theo các tài liệu chứng minh.

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp
thực hiện (nếu có):
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Xuất nhập khẩu
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):
- Vụ Thị trường trong nước.Vụ Kế hoạch.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện

Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

TTHC

...
Cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu
Tên thủ tục hành chính Cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu
Lĩnh vực thống kê Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu
Trình tự thực hiện - Thương nhân nộp hồ sơ đến Bộ Công Thương - 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội;
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương tiến hành thẩm tra nội dung
hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Công Thương cấp Giấy phép cho
thương nhân.
- Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ
không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương
nhân, Bộ có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu hồ
sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép, Bộ Công Thương trả lời bằng
văn bản cho thương nhân và nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy phép.
- Thương nhân nhận văn bản trực tiếp tại tại Bộ Công Thương hoặc bằng đường
bưu điện.
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện
Hồ sơ - Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu (theo
mẫu);
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy
định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15
tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, kèm theo các tài liệu
chứng minh;
- Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu và danh
sách tổng đại lý, đại lý thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo
quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của
Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, kèm theo các tài liệu chứng minh.
Thời hạn giải quyết
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan thực hiện TTHC
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
b) quan hoặc người thẩm quyền được u quyền hoặc phân cấp
thực hiện (nếu có):
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Xuất nhập khẩu
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):
- Vụ Thị trường trong nước.Vụ Kế hoạch.
Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức, cá nhân
Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu - Trang 2
Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu 9 10 827