Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh trong nước

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giấy phép triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh trong nước
Hồ sơ cần thiết:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm (ghi rõ thời gian, địa điểm dự định triển lãm)(theo
mẫu)
b) Danh mục tác phẩm, tác giả; đối với triển lãm ảnh phải ghi rõ kích thước tác phẩm; đối
với triển lãm mỹ thuật phải ghi rõ chất liệu, kích thước tác phẩm, ảnh tác phẩm kích
thước từ 9cm x 12cm trở lên;
c) Mẫu giấy mời, catalogue giới thiệu nội dung bằng tiếng Việt Nam và tiếng nước ngoài
(nếu có);
d) Bản cam kết khi tổ chức triển lãm không vi phạm các quy định cấm.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Căn cứ pháp lý: Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ.
Địa điểm tiếp nhận: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỔ CHỨC TRIỂN LÃM MỸ THUẬT
TRONG NƯỚC
Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Tên đơn vị tổ chức triển lãm:……………………………...…………….
………………………………………………………………………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………..
Điện thoại:……………………………………………………………….
Fax:………………………………………………………………………
Xin được cấp giấy phép cho triển lãm mỹ thuật tại tỉnh Hậu Giang
- Tiêu đề của triển lãm:………………………………………………….
- Địa điểm trưng bày:……………………………………………………
- Thời gian trưng bày từ………………đến:…………………………….
- Số lượng tác phẩm:…………………………………………………….
- Số lượng tác giả:……………………………………………………….
(Có danh sách kèm theo)
………Ngày

tháng
năm 2….
Tổ chức, cá nhân xin triển lãm (ký tên)
(Nếu là tổ chức phải đóng dấu)

...
Giấy phép triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh trong nước
Hồ sơ cần thiết:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm (ghi rõ thời gian, địa điểm dự định triển lãm)(theo
mẫu)
b) Danh mục tác phẩm, tác giả; đối với triển lãm ảnh phải ghi rõ kích thước tác phẩm; đối
với triển lãm mỹ thuật phải ghi rõ chất liệu, kích thước tác phẩm, ảnh tác phẩm kích
thước từ 9cm x 12cm trở lên;
c) Mẫu giấy mời, catalogue giới thiệu nội dung bằng tiếng Việt Nam và tiếng nước ngoài
(nếu có);
d) Bản cam kết khi tổ chức triển lãm không vi phạm các quy định cấm.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Căn cứ pháp lý: Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ.
Địa điểm tiếp nhận: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN TỔ CHỨC TRIỂN LÃM MỸ THUẬT
TRONG NƯỚC
Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Tên đơn vị tổ chức triển lãm:……………………………...…………….
………………………………………………………………………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………..
Điện thoại:……………………………………………………………….
Fax:………………………………………………………………………
Xin được cấp giấy phép cho triển lãm mỹ thuật tại tỉnh Hậu Giang
- Tiêu đề của triển lãm:………………………………………………….
- Địa điểm trưng bày:……………………………………………………
- Thời gian trưng bày từ………………đến:…………………………….
- Số lượng tác phẩm:…………………………………………………….
- Số lượng tác giả:……………………………………………………….
(Có danh sách kèm theo)
………Ngày tháng năm 2….
Tổ chức, cá nhân xin triển lãm (ký tên)
(Nếu là tổ chức phải đóng dấu)
Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh trong nước - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh trong nước 9 10 381