Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong
nước:
1) Trình tự thực hiện:
- Công dân có yêu cầu nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa (nếu có) Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì hướng dẫn công dân
làm lại. Nếu hồ sơ đảm bảo đúng yêu cầu thì tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.
- Nhận kết quả tại (bộ phận một cửa) Uỷ ban nhân dân cấp xã.
2) Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ, gồm:
- Giấy tờ phải nộp:
+ Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu).
- Giấy tờ phải xuất trình:
+ Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân của người đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân.
+ Trong trường hợp người yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ, có
chồng nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết, thì phải xuất trình trích lục bản án/quyết
định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao giấy chứng tử.
*) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
4) Thời hạn giải quyết:
- Trong ngày làm việc (5 ngày trong trường hợp phải xác minh).
5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân.
6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.
7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
8) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân.
9) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Xuất trình chứng minh thư nhân dân, số hộ khẩu và các giấy tờ chứng minh trong trường
hợp đã kết hôn nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết (bản án, quyết định về việc ly hôn
hoặc Bản sao Giấy chứng tử).

10) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.
- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý
hộ tịch.
- Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số
158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ tư pháp về việc ban hành và
hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

...
Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong
nước:
1) Trình tự thực hiện:
- Công dân có yêu cầu nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa (nếu có) Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì hướng dẫn công dân
làm lại. Nếu hồ sơ đảm bảo đúng yêu cầu thì tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.
- Nhận kết quả tại (bộ phận một cửa) Uỷ ban nhân dân cấp xã.
2) Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ, gồm:
- Giấy tờ phải nộp:
+ Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu).
- Giấy tờ phải xuất trình:
+ Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân của người đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân.
+ Trong trường hợp người yêu cầu cấp giấy c nhận tình trạng hôn nhân đã vợ,
chồng nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết, thì phải xuất trình trích lục bản án/quyết
định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao giấy chứng tử.
*) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
4) Thời hạn giải quyết:
- Trong ngày làm việc (5 ngày trong trường hợp phải xác minh).
5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân.
6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.
7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
8) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân.
9) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Xuất trình chứng minh thư nhân dân, số hộ khẩu các giấy tờ chứng minh trong trường
hợp đã kết hôn nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết (bản án, quyết định về việc ly hôn
hoặc Bản sao Giấy chứng tử).
Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước - Trang 2
Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước 9 10 604