Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng
Tên thủ tục

Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng

Lĩnh vực

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người sử dụng lao động lập hồ sơ cấp lại sổ BHXH theo quy định, nộp
cho cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH.
2. Bước 2: Cơ quan BHXH thực hiện đối chiếu hồ sơ cấp lại sổ BHXH với hồ sơ và
dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý, nếu đủ điều kiện và xác định người bị mất sổ
BHXH chưa hưởng trợ cấp 01 lần thì thực hiện cấp lại sổ BHXH.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

Thành phần số lượng hồ 1. Thành phần hồ sơ
sơ

- Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS), kèm theo danh sách người lao động
mất, hỏng sổ BHXH.
- Biên bản xác định nguyên nhân mất hoặc hỏng sổ BHXH.
- Sổ BHXH (trường hợp hỏng).
- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN lần đầu (nếu có)
2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

BHXH Thành phố

Kết quả thực hiện thủ tục Sổ BHXH
hành chính
Lệ phí

Không

Yêu cầu, điều kiện thực Không
hiện
Cơ sở pháp lý

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn thực hiện một số điều
của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.
- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.
- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt
Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ
BHYT.

...
Thủ tục cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng
Tên thủ tục Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng
Lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Trình tự thực hiện
1. Bước 1: Người sử dụng lao động lập hồ cấp lại sổ BHXH theo quy định, nộp
cho cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH.
2.ớc 2: quan BHXH thực hiện đối chiếu hồ cấp lại sổ BHXH với hồ
dữ liệu do quan BHXH quản lý, nếu đủ điều kiện xác định người bị mất sổ
BHXH chưa hưởng trợ cấp 01 lần thì thực hiện cấp lại sổ BHXH.
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thành phần số lượng hồ
1. Thành phần hồ sơ
- Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS), kèm theo danh sách người lao động
mất, hỏng sổ BHXH.
- Biên bản xác định nguyên nhân mất hoặc hỏng sổ BHXH.
- Sổ BHXH (trường hợp hỏng).
- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN lần đầu (nếu có)
2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện BHXH Thành phố
Kết quả thực hiện thủ tục
hành chính
Sổ BHXH
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực
hiện
Không
Cơ sở pháp lý
- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn thực hiện một số điều
của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.
- Thông số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của B Lao động Thương
binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.
- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt
Nam về việc ban hành Quy định quản thu BHXH, BHYT; quản sổ BHXH, thẻ
BHYT.
Thủ tục cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng 9 10 70