Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Các bước thực hiện:
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp xã,
phường, thị trấn.
Bước 2: Cán bộ thụ lý kiểm tra hồ sơ.
Bước 3: Lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn duyệt thông qua và gởi Phòng Lao động –
Thương binh và Xã hội.
Bước 4: Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, quận, thành phố
duyệt thông qua và gởi cho Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thành phố.
Bước 5: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã,
phường, thị trấn.
* Lưu ý: Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố ký tên, đóng dấu trả lại cho Phòng Lao động
- Thương binh và Xã hội.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
+ Ngày 15 hàng tháng đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Ngày 20 hàng tháng đối với Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố.
. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Thành phần hồ sơ:
Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh. Trường hợp trẻ em chưa có bản sao
giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh thì phải có giấy xác nhận của Uỷ ban nhân
dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ;
Danh sách hoặc giấy đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị

trấn nơi trẻ em cư trú.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ

...
Thủ tục Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Các bước thực hiện:
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp xã,
phường, thị trấn.
Bước 2: Cán bộ thụ lý kiểm tra hồ sơ.
Bước 3: Lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn duyệt thông qua và gởi Phòng Lao động –
Thương binh và Xã hội.
Bước 4: Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, quận, thành phố
duyệt thông qua và gởi cho Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thành phố.
Bước 5: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã,
phường, thị trấn.
* Lưu ý: Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố ký tên, đóng dấu trả lại cho Phòng Lao động
- Thương binh và Xã hội.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
+ Ngày 15 hàng tháng đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Ngày 20 hàng tháng đối với Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố.
. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Thành phần hồ sơ:
Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh. Trường hợp trẻ em chưa có bản sao
giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh thì phải có giấy xác nhận của Uỷ ban nhân
dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ;
Danh sách hoặc giấy đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 - Trang 2
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 9 10 930