Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
-----------------------------------Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng
đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Sản phẩm mang
kiểu dáng công nghiệp được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện... thuộc
mọi lĩnh vực, có kết cấu và chức năng nhất định, được sản xuất và lưu thông độc
lập.
Kiểu dáng công nghiệp chỉ được bảo hộ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
- Có tính mới trên phạm vi thế giới, nghĩa là chưa từng được bộc lộ công khai ở
bất kỳ nơi nào trên thế giới, dưới hình thức công bố hoặc sử dụng.
- Có tính sáng tạo, nghĩa là kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một
cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.
- Có khả năng áp dụng công nghiệp, nghĩa là có khả năng dùng làm mẫu để chế
tạo lặp đi lặp lại hàng loạt sản phẩm có kiểu dáng giống hệt bằng phương pháp
công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.
Hồ sơ đăng kí bảo hộ kiểu dáng công nghiệp bao gồm:
- Tờ khai (theo mẫu cục sở hữu trí tuệ);
- Bộ ảnh chụp/ bản vẽ;
- Bản mô tả;
- Các tài liệu có liên quan (nếu có);
- Chứng từ nộp phí, lệ phí.
- Giấy ủy quyền nếu đơn được nộp thông qua ủy quyền
Thời gian giải quyết:
- Thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nhận đơn
- Công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ
- Thẩm định nội dung: 07 tháng kể từ ngày công bố đơn
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục sở hữu trí tuệ

...
HƯỚNG DẪN
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
------------------------------------
Kiểu dáng công nghiệp hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng
đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Sản phẩm mang
kiểu dáng công nghiệp được hiểu đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện... thuộc
mọi lĩnh vực, kết cấu chức năng nhất định, được sản xuất lưu thông độc
lập.
Kiểu dáng công nghiệp chỉ được bảo hộ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
- tính mới trên phạm vi thế giới, nghĩa chưa từng được bộc lộ công khai
bất kỳ nơi nào trên thế giới, dưới hình thức công bố hoặc sử dụng.
- tính sáng tạo, nghĩa kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một
cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.
- khả năng áp dụng công nghiệp, nghĩa khả năng dùng làm mẫu để chế
tạo lặp đi lặp lại hàng loạt sản phẩm kiểu dáng giống hệt bằng phương pháp
công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.
Hồ sơ đăng kí bảo hộ kiểu dáng công nghiệp bao gồm:
- Tờ khai (theo mẫu cục sở hữu trí tuệ);
- Bộ ảnh chụp/ bản vẽ;
- Bản mô tả;
- Các tài liệu có liên quan (nếu có);
- Chứng từ nộp phí, lệ phí.
- Giấy ủy quyền nếu đơn được nộp thông qua ủy quyền
Thời gian giải quyết:
- Thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nhận đơn
- Công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ
- Thẩm định nội dung: 07 tháng kể từ ngày công bố đơn
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục sở hữu trí tuệ
Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 9 10 399