Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký bổ sung hộ tịch

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VIỆC BỔ SUNG HỘ TỊCH
Trình tự thực hiện:
- Người yêu cầu đăng ký việc bổ sung hộ tịch nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện nơi lưu Sổ
đăng ký khai sinh trước đây;
- Việc bổ sung hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Nội dung bổ
sung được ghi trực tiếp vào những cột, mục tương ứng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản
chính Giấy khai sinh. Cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp đóng dấu vào phần ghi bổ sung.
Cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh phải ghi rõ
nội dung bổ sung; căn cứ ghi bổ sung; họ, tên, chữ ký của người ghi bổ sung; ngày, tháng,
năm bổ sung. Cán bộ Tư pháp của phòng Tư pháp đóng dấu vào phần đã ghi bổ sung.
Trong trường hợp nội dung Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh trước đây
không có cột mục cần ghi bổ sung, thì nội dung bổ sung được ghi vào mặt sau của bản
chính Giấy khai sinh và cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh.
Sau khi việc bổ sung hộ tịch đã được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, thì bản sao Giấy khai
sinh từ Sổ đăng ký khai sinh sẽ ghi theo nội dung đã bổ sung.
Cách thức thực hiện: Người yêu cầu bổ sung hộ tịch tự mình hoặc ủy quyền cho người
khác nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến UBND cấp huyện nơi lưu
Sổ đăng ký khai sinh trước đây.
Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định
lại giới tính trong Giấy khai sinh (Mẫu TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT);
- Bản chính Giấy khai sinh của người cần bổ sung hộ tịch;
- Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc bổ sung hộ tịch;
- Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thay phải có văn bản ủy quyền được công
chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,
chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải
có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15
giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan phối hợp: Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh được bổ sung hộ tịch.
Lệ phí (nếu có): Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Đối với người chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự
thì việc bổ sung hộ tịch của những người này được ...
THỦ TỤC ĐĂNG VIỆC B SUNG H TỊCH
Trình tự thực hiện:
- Người yêu cầu đăng việc bổ sung hộ tịch nộp hồ tại UBND cấp huyện nơi lưu Sổ
đăng khai sinh trước đây;
- Việc bổ sung hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Nội dung bổ
sung được ghi trực tiếp vào những cột, mục tương ứng trong Sổ đăng khai sinh bản
chính Giấy khai sinh. Cán bộ pháp của Phòng pháp đóng dấu vào phần ghi bổ sung.
Cột ghi chú của Sổ đăng khai sinh mặt sau của bản chính Giấy khai sinh phải ghi
nội dung bổ sung; căn cứ ghi bổ sung; họ, tên, chữ của người ghi bổ sung; ngày, tháng,
năm bổ sung. Cán bộ pháp của phòng Tư pháp đóng dấu vào phần đã ghi bổ sung.
Trong trường hợp nội dung Sổ đăng khai sinh bản chính Giấy khai sinh trước đây
không cột mục cần ghi bổ sung, thì nội dung bổ sung được ghi vào mặt sau của bản
chính Giấy khai sinh cột ghi chú của Sổ đăng khai sinh.
Sau khi việc bổ sung hộ tịch đã được ghi vào Sổ đăng khai sinh, thì bản sao Giấy khai
sinh t Sổ đăng khai sinh sẽ ghi theo nội dung đã bổ sung.
Cách thức thực hiện: Người yêu cầu bổ sung hộ tịch tự mình hoặc ủy quyền cho người
khác nộp hồ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến UBND cấp huyện nơi lưu
Sổ đăng khai sinh trước đây.
Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai đăng việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, c định lại dân tộc, xác định
lại giới tính trong Giấy khai sinh (Mẫu TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT);
- Bản chính Giấy khai sinh của người cần bổ sung hộ tịch;
- Các giấy tờ liên quan để làm căn c cho việc bổ sung hộ tịch;
- Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thay phải n bản ủy quyền được công
chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,
chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền t không cần văn bản ủy quyền nhưng phải
giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ hồ hợp lệ, trường hợp nhận hồ sau 15
giờ t trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
quan thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
quan phối hợp: Không
quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh được bổ sung hộ tịch.
Lệ phí (nếu có): Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Thủ tục đăng ký bổ sung hộ tịch - Trang 2
Thủ tục đăng ký bổ sung hộ tịch - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục đăng ký bổ sung hộ tịch 9 10 163