Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký hoạt động website Thương mại điện tử

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hiện nay, chính phủ đã xiết chặt việc quản lý hoạt động thương mại điện tử, theo đó việc
thiết lập website thương mại điện tử mà không đăng ký theo quy định có thể bị phạt lên
đến 100 triệu đồng. Chi tiết xem tại Nghị định 185⁄2013⁄NĐ-CP về quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó có quy định cụ thể các chế tài đối với các
hành vi vi phạm về thương mại điện tử (TMĐT).

1. Đối tượng tham gia





Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website TMĐT bán hàng;
Thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐT;
Thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website TMĐT;
Cơ quan quản lý nhà nước về TMĐT tại Trungương và địa phương.

2. Những website thương mại điện tử thuộc diện phải thông báo, đăng
ký
Theo quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP và về việc quản lý hoạt động thương mại
điện tử, các loại website thương mại điện tử sau đây cần phải tiền hành thủ tục đăng ký:
 Website thương mại điện tử bán hàng.
 Website cho phép người tham gia tiến hành mua bán hàng hóa theo phương thức của
sở giao dịch hàng hóa.
 Website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.
 Website cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến.
 Website đấu giá trực tuyến.

3. Thủ tục đăng ký website thương mại điện tử
Tùy vào hình thức hoạt động của website thương mại điện tử mà tổ chức, cá nhân thiết
lập website cần thực hiện đầy đủ thủ tục thông báo/ đăng ký theo một trong các hình thức
sau:






Thông báo hoạt động website thương mại điện tử bán hàng.
Đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.
Xin giấy phép hoạt động sở giao dịch hàng hóa cho website thương mại điện tử.
Đăng ký thiết lập website khuyến mại trực tuyến.
Đăng ký thiết lập website đấu giá trực tuyến.

4. Hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT bao gồm:
Hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT được quy định tại Điều 7 của Thông tư
số 12/2013/TT-BCT ban hành ngày 20 tháng 6 năm 2013, bao gồm:
 Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
 Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh






doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư.
Đề án cung cấp dịch vụ.
Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu
website cung cấp dịch vụ TMĐT.
Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng
dịch v...
Hiện nay, chính phủ đã xiết chặt việc quản hoạt động thương mại điện tử, theo đó việc
thiết lập website thương mại điện t không đăng theo quy định thể bị phạt lên
đến 100 triệu đồng. Chi tiết xem tại Nghị định 185⁄2013⁄NĐ-CP về quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất buôn n hàng giả, ng cấm
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó quy định cụ thể các chế tài đối với các
hành vi vi phm v thương mi điện t (TMĐT).
1. Đối tượng tham gia
Thương nhân, t chức, cá nhân thiết lập website TMĐT bán hàng;
Thương nhân, t chức thiết lập website cung cấp dịch v TMĐT;
Thương nhân, t chức đánh giá tín nhiệm website TMĐT;
quan quản lý nhà nước về TMĐT tại Trungương và địa phương.
2. Những website thương mại điện tử thuộc diện phải thông báo, đăng
Theo quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động thương mại
điện tử, các loại website thương mại điện tử sau đây cần phải tiền hành thủ tục đăng ký:
Website thương mại điện t bán ng.
Website cho phép người tham gia tiến hành mua bán hàng hóa theo phương thức của
sở giao dịch hàng hóa.
Website cung cấp dịch v sàn giao dịch thương mại điện tử.
Website cung cấp dịch v khuyến mại trực tuyến.
Website đấu giá trực tuyến.
3. Thủ tục đăng website thương mại điện tử
Tùy vào hình thức hoạt động của website thương mại điện tử tổ chức, nhân thiết
lập website cần thực hiện đầy đủ thủ tục thông báo/ đăng theo một trong các hình thức
sau:
Thông báo hoạt động website thương mại điện t bán hàng.
Đăng ký cung cấp dịch v sàn giao dịch thương mại điện tử.
Xin giấy phép hot động sở giao dịch ng hóa cho website thương mại điện tử.
Đăng ký thiết lập website khuyến mi trực tuyến.
Đăng ký thiết lập website đấu g trực tuyến.
4. Hồ đăng website cung cấp dịch vụ TMĐT bao gồm:
Hồ đăng website cung cấp dịch vụ TMĐT được quy định tại Điều 7 của Thông
số 12/2013/TT-BCT ban hành ngày 20 tháng 6 năm 2013, bao gồm:
Đơn đăng ký website cung cấp dịch v thương mại điện tử.
Bản sao chứng thực Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng kinh
Thủ tục đăng ký hoạt động website Thương mại điện tử - Trang 2
Thủ tục đăng ký hoạt động website Thương mại điện tử - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thủ tục đăng ký hoạt động website Thương mại điện tử 9 10 74