Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký kết hôn trong nước

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TRONG NƯỚC
Trình tự thực hiện:
- Người yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã nơi cư trú của bên
nam hoặc bên nữ.
- Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt. Đại diện UBND cấp xã yêu cầu hai
bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn, nếu hai bên đồng ý kết hôn, thì cán bộ Tư pháp
hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn. Hai bên nam, nữ ký vào
Giấy chứng nhận kết hôn và Sổ đăng ký kết hôn, Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho
mỗi bên vợ, chồng một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn, giải thích cho hai bên về
quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.
- Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp theo yêu cầu của vợ, chồng.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã.
Thành phần hồ sơ:
- Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác;
- Tờ khai đăng ký kết hôn (Mẫu TP/HT-2013-TKĐKKH);
- Trong trường hợp một người cư trú tại xã, phường, thị trấn này, nhưng đăng ký kết hôn
tại xã, phường, thị trấn khác, thì phải có xác nhận của UBND cấp xã, nơi cư trú về tình
trạng hôn nhân của người đó.
- Đối với người đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước
đăng ký kết hôn, thì phải có xác nhận của Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam tại
nước sở tại về tình trạng hôn nhân của người đó.
- Đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang, thì thủ trưởng đơn vị
của người đó xác nhận tình trạng hôn nhân.
Việc xác nhận tình trạng hôn nhân nói trên có thể xác nhận trực tiếp vào Tờ khai đăng ký
kết hôn (Mẫu TP/HT-2010-KH.1) hoặc bằng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Mẫu
TP/HT-2010-XNHN.2).
Việc xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng, kể từ ngày xác nhận.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy hai bên nam, nữ
có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, thì UBND cấp xã
đăng ký kết hôn cho hai bên nam, nữ.
- Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá
05 ngày.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan phối hợp: Không

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kết hôn
Lệ phí (nếu có): Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
* Nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:
- Nam từ hai mươi tuổi trở lên, ...
THỦ TỤC ĐĂNG KẾT HÔN TRONG NƯỚC
Trình tự thực hiện:
- Người yêu cầu đăng kết hôn nộp hồ trực tiếp tại UBND cấp i trú của bên
nam hoặc bên nữ.
- Khi đăng kết hôn, hai bên nam, nữ phải mặt. Đại diện UBND cấp u cầu hai
bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn, nếu hai bên đồng ý kết hôn, t cán bộ pháp
hộ tịch ghi o S đăng kết hôn Giấy chứng nhận kết hôn. Hai bên nam, nữ vào
Giấy chứng nhận kết hôn Sổ đăng kết hôn, Chủ tịch UBND cấp cấp cho
mỗi bên vợ, chồng một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn, giải thích cho hai bên về
quyền nghĩa vụ của vợ, chồng theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình.
- Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp theo yêu cầu của vợ, chồng.
Cách thức thực hiện: Nộp h trực tiếp tại UBND cấp xã.
Thành phần hồ sơ:
- Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác;
- Tờ khai đăng ký kết hôn (Mẫu TP/HT-2013-TKĐKKH);
- Trong trường hợp một người trú tại xã, phường, thị trấn này, nhưng đăng kết hôn
tại xã, phường, thị trấn khác, thì phải xác nhận của UBND cấp xã, nơi trú về tình
trạng hôn nhân của người đó.
- Đối với người đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động nước ngoài về nước
đăng kết hôn, thì phải xác nhận của quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam tại
nước sở tại về tình trạng hôn nhân của người đó.
- Đối với cán bộ, chiến đang công tác trong lực lượng trang, thì thủ trưởng đơn vị
của người đó xác nhận tình trạng hôn nhân.
Việc xác nhận tình trạng hôn nhân nói trên có thể xác nhận trực tiếp vào Tờ khai đăng
kết hôn (Mẫu TP/HT-2010-KH.1) hoặc bằng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Mẫu
TP/HT-2010-XNHN.2).
Việc xác nhận tình trạng hôn nhân giá trị 6 tháng, kể từ ngày xác nhận.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy hai bên nam, nữ
đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình, thì UBND cấp
đăng kết hôn cho hai bên nam, nữ.
- Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá
05 ngày.
Đối tượng thực hiện th tục hành chính: nhân
quan thẩm quyền quyết định: UBND cấp
quan phối hợp: Không
Thủ tục đăng ký kết hôn trong nước - Trang 2
Thủ tục đăng ký kết hôn trong nước - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thủ tục đăng ký kết hôn trong nước 9 10 873