Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký kết hôn

Được đăng lên bởi tuyennguyen01
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục đăng ký kết hôn
Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều
kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

1. Điều kiện kết hôn
Nhà nước quy định điều kiện kết hôn nhằm đảm bảo sự phát triển nòi giống và hướng đến xây
dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tự nguyện, tiến bộ. Theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Luật
Hôn nhân và gia đình năm 2000, thì một người muốn kết hôn với người khác phải đảm bảo
những điều kiện sau:
- Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên;
- Tự nguyện kết hôn (không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được
cưỡng ép, cản trở kết hôn);
- Người chưa kết hôn, hoặc đã kết hôn nhưng đã ly hôn;
- Người không bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Không kết hôn giữa những người cùng dòng máu trực hệ, giữa những người có họ
trong phạm vi ba đời;
- Không kết hôn giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, giữa bố chồng với con dâu, giữa mẹ vợ
với con rể, giữa bố dượng với con riêng của vợ, giữa mẹ kế với con riêng của chồng;
- Không kết hôn giữa những người cùng giới tính.
Nam, nữ đáp ứng được tất cả các điều kiện quy định trên thì có quyền đăng ký kết hôn.
Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành, mọi nghi
thức kết hôn khác không theo quy định pháp luật (như theo phong tục, tập quán hay theo tôn
giáo…) thì đều không có giá trị pháp lý và không được nhà nước công nhận. Nam, nữ không
đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì không được pháp luật công nhận là
vợ chồng.
2. Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn
2.1. Thẩm quyền đăng ký kết hôn
- Đối với việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền thực
hiện việc đăng ký kết hôn là Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú của bên nam hoặc bên nữ (Điều 17 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của
Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch).
- Trường hợp công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền
thực hiện việc đăng ký kết hôn là Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi
thường trú của công dân Việt Nam (khoản 1 Điều 3 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ
hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài).
- Trường hợp hai công dân Việt Nam kết hôn với nhau ở nước ngoài hoặc giữa công dân
Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc
đăng ký kết hôn là Cơ quan đại diện Việt Nam (cơ quan đại diện N...
Thủ tục đăng ký kết hôn
Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều
kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.
1. Điều kiện kết hôn
Nhà nước quy định điều kiện kết hôn nhằm đảm bảo sự phát triển nòi giống hướng đến xây
dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tự nguyện, tiến bộ. Theo quy định tại Điều 9 Điều 10 Luật
Hôn nhân gia đình năm 2000, thì một người muốn kết hôn với người khác phải đảm bảo
những điều kiện sau:
- Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên;
- Tự nguyện kết hôn (không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được
cưỡng ép, cản trở kết hôn);
- Người chưa kết hôn, hoặc đã kết hôn nhưng đã ly hôn;
- Người không bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Không kết hôn giữa những người cùng dòng máu trực hệ, giữa những người họ
trong phạm vi ba đời;
- Không kết hôn giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, giữa bố chồng với con dâu, giữa mẹ vợ
với con rể, giữa bố dượng với con riêng của vợ, giữa mẹ kế với con riêng của chồng;
- Không kết hôn giữa những người cùng giới tính.
Nam, nữ đáp ứng được tất cả các điều kiện quy định trên thì quyền đăng kết hôn.
Việc kết hôn phải được đăng do quan nhà nước thẩm quyền tiến hành, mọi nghi
thức kết hôn khác không theo quy định pháp luật (như theo phong tục, tập quán hay theo tôn
giáo…) thì đều không giá trị pháp không được nhà nước công nhận. Nam, nữ không
đăng kết hôn chung sống với nhau như vợ chồng thì không được pháp luật công nhận
vợ chồng.
2. Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn
2.1. Thẩm quyền đăng ký kết hôn
- Đối với việc đăng kết hôn giữa công dân Việt Nam, quan thẩm quyền thực
hiện việc đăng kết hôn Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng hộ khẩu thường
trú của bên nam hoặc bên nữ (Điều 17 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của
Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch).
- Trường hợp công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền
thực hiện việc đăng kết hôn Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi
thường trú của công dân Việt Nam (khoản 1 Điều 3 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân gia đình về quan hệ
hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài).
- Trường hợp hai công dân Việt Nam kết hôn với nhau ở nước ngoài hoặc giữa công dân
Việt Nam trú nước ngoài với người nước ngoài thì quan thẩm quyền thực hiện việc
đăng ký kết hôn là Cơ quan đại diện Việt Nam (cơ quan đại diện Ngoại giao hoặc quan Lãnh
sự của Việt Nam) nước một trong hai bên nam n hoặc cả hai bên nam nữ công dân
Việt Nam tạm trú (mục 2 Phần II Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31/12/2008
giữa Bộ pháp Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số
158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng quản hộ tịch tại các quan
đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài).
Thủ tục đăng ký kết hôn - Trang 2
Thủ tục đăng ký kết hôn - Người đăng: tuyennguyen01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục đăng ký kết hôn 9 10 173