Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sáng sớm ra công viên tập thể dục, bà A phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên ghế đá.
Sau khi báo công an và chính quyền phường lập biên bản và các thủ tục cần thiết, bà A đề
nghị và được UBND phường cho bà tạm nhận đứa trẻ về nuôi. Một tuần sau, Bà A ra
UBND phường đăng ký khai sinh cho cháu nhưng UBND phường chưa đồng ý mà nói là
bà cần chờ một thời gian nữa.
Bà thắc mắc không hiểu vì sao? Để khai sinh cho cháu bé bỏ rơi này bà cần làm những
gì?
Trả lời:
Điều 16 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định về thủ tục
khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi như sau :
1.Người phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi có trách nhiệm bảo vệ trẻ và báo ngay cho Ủy
ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn, nơi trẻ bị bỏ rơi để lập biên
bản và tìm người hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó.
Biên bản phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm phát hiện trẻ bị bỏ rơi; giới tính; đặc
điểm nhận dạng; tài sản và các đồ vật khác của trẻ (nếu có); họ, tên, địa chỉ của người
phát hiện. Biên bản được lập thành hai bản, một bản lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã,
nơi lập biên bản, một bản giao cho người hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ.
2.Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi lập biên bản có trách nhiệm thông báo trên Đài phát
thanh hoặc Đài truyền hình địa phương để tìm cha, mẹ đẻ của trẻ. Đài phát thanh hoặc
Đài truyền hình có trách nhiệm thông báo miễn phí 3 lần trong 3 ngày liên tiếp các
thông tin về trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo cuối
cùng, nếu không tìm thấy cha, mẹ đẻ, thì người hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi
dưỡng trẻ có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh.
Căn cứ quy định này thì UBND phường đã thực hiện đúng. Ít nhất phải hết thời hạn
30 ngày kể từ ngày thông báo cuối cùng như nói ở trên về trường hợp đứa trẻ bị bỏ
rơi, nếu không tìm được cha mẹ đẻ của đứa trẻ đó thì lúc đó bà mới được khai sinh
cho cháu.
Việc khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi được thực hiện như sau:
- Họ, tên của trẻ được ghi theo đề nghị của người đi khai sinh; nếu không có cơ sở để
xác định ngày sinh và nơi sinh, thì ngày phát hiện trẻ bị bỏ rơi là ngày sinh; nơi sinh
là địa phương nơi lập biên bản; quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam. Phần khai về
cha, mẹ và dân tộc của trẻ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh được để
trống. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "trẻ bị bỏ rơi". Trong
trường hợp có người nhận trẻ làm con nuôi, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch căn cứ vào
Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi để ghi tên cha, mẹ...
Sáng sớm ra công viên tập thể dục, A phát hiện một trẻ sinh bị bỏ rơi trên ghế đá.
Sau khi báo công an và chính quyền phường lập biên bản và các thủ tục cần thiết, bà A đề
nghị được UBND phường cho tạm nhận đứa trẻ về nuôi. Một tuần sau, A ra
UBND phường đăng khai sinh cho cháu nhưng UBND phường chưa đồng ý mà nói
bà cần chờ một thời gian nữa.
thắc mắc không hiểu sao? Để khai sinh cho cháu bé bỏ rơi này cần làm những
gì?
Trả lời:
Điều 16 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định về thủ tục
khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi như sau :
1.Người phát hiện trẻ sinh bị bỏ rơi trách nhiệm bảo vệ trẻ báo ngay cho Ủy
ban nhân dân cấp hoặc Công an , phường, thị trấn, nơi trẻ bị bỏ rơi để lập biên
bản và tìm người hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó.
Biên bản phải ghi ngày, tháng, năm, địa điểm phát hiện trẻ bị bỏ rơi; giới tính; đặc
điểm nhận dạng; tài sản và các đồ vật khác của trẻ (nếu có); họ, tên, địa chỉ của người
phát hiện. Biên bản được lập thành hai bản, một bản lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã,
nơi lập biên bản, một bản giao cho người hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ.
2.Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi lập biên bản trách nhiệm thông báo trên Đài phát
thanh hoặc Đài truyền hình địa phương để tìm cha, mẹ đẻ của trẻ. Đài phát thanh hoặc
Đài truyền hình trách nhiệm thông báo miễn phí 3 lần trong 3 ngày liên tiếp các
thông tin về trẻ sinh bị bỏ rơi. Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo cuối
cùng, nếu không tìm thấy cha, mẹ đẻ, thì người hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi
dưỡng trẻ có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh.
Căn cứ quy định này thì UBND phường đã thực hiện đúng. Ít nhất phải hết thời hạn
30 ngày kể từ ngày thông báo cuối cùng như nói trên về trường hợp đứa tr bị bỏ
rơi, nếu không tìm được cha mẹ đẻ của đứa trẻ đó thì lúc đó mới được khai sinh
cho cháu.
Việc khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi được thực hiện như sau:
- Họ, tên của trẻ được ghi theo đề nghị của người đi khai sinh; nếu không có cơ sở để
xác định ngày sinh nơi sinh, thì ngày phát hiện trẻ bị bỏ rơi ngày sinh; nơi sinh
là địa phương nơi lập biên bản; quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam. Phần khai về
cha, m dân tộc của tr trong Giấy khai sinh Sổ đăng khai sinh được để
trống. Trong cột ghi chú của Sổ đăng khai sinh phải ghi "trẻ bị bỏ rơi". Trong
trường hợp người nhận tr làm con nuôi, thì cán bộ pháp hộ tịch căn cứ vào
Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi để ghi tên cha, m nuôi o phần ghi về
cha, mtrong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của con nuôi; trong cột ghi chú
của Sổ đăng khai sinh phải ghi "cha, mẹ nuôi"; nội dung ghi chú này phải được
giữ bí mật, chỉ những người có thẩm quyền mới được tìm hiểu.
Cần lưu ý thêm: Nếu trẻ em bị bỏ rơi không phải trẻ sinh, thì việc lập biên bản
thông báo m cha, mẹ đẻ của trẻ em cũng được thực hiện theo quy định tại khoản 1
khoản 2 Điu y. Khi đăng khai sinh, những nội dung liên quan đến khai sinh được
Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi - Trang 2
Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi 9 10 943