Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài
Trình tự thực hiện
1- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện
2- Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện hoặc qua bưu điện
(Xem Danh sách các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để biết thông tin về địa chỉ, lịch
làm việc để nộp hồ sơ và nhận kết quả).
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan đại diện
- Qua bưu điện
Thành phần hồ sơ:
1- Giấv chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì
Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp
không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có
thực.
2- Bản sao hộ chiếu, Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có
đăng ký kết hôn) và xuất trình bản chính để đối chiếu.
Trong trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì
không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.
3- Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì
phần ghi về người cha trong sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm
đăng ký khai sinh có người nhận con, thì cơ quan đại diện kết hợp giải quyết việc nhận con và
đăng ký khai sinh.
4- Trường hợp trẻ sinh ra có bố hoặc mẹ là người nước ngoài thì hai vợ chồng phải có thỏa thuận
bằng văn bản lựa chọn quốc tịch cho con. Trong trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài
cho con, thì phải có giấy thỏa thuận của cha và mẹ về việc chọn quốc tịch. Giấy thỏa thuận về
việc chọn quốc tịch phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà người
nước ngoài là công dân về việc chọn quốc tịch cho con là phù hợp với pháp luật của nước đó.
Trong trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người
kia là người nước ngoài, thì việc xác định quốc tịch cho trẻ em được thực hiện theo quy định của
Luật Quốc tịch Việt Nam.
5- Tên của trẻ em là tên Việt Nam hoặc tên nước ngoài theo sự lựa chọn của cha mẹ.
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết: - Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh bản chính
Lệ phí: 5USD / trường hợp đăng ký khai sinh
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :
Cơ qua...
Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài
Trình tự thực hiện
1- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện
2- Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện hoặc qua bưu điện
(Xem Danh sách các quan đại diện Việt Nam nước ngoài để biết thông tin về địa chỉ, lịch
làm việc để nộp hồ sơ và nhận kết quả).
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan đại diện
- Qua bưu điện
Thành phần hồ sơ:
1- Giấv chứng sinh do sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài sy tế, thì
Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp
không người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh có
thực.
2- Bản sao hộ chiếu, Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em
đăng ký kết hôn) và xuất trình bản chính để đối chiếu.
Trong trường hợp cán bộ pháp hộ tịch biết về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì
không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.
3- Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không c định được người cha, thì
phần ghi về người cha trong sổ đăng khai sinh và Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm
đăng khai sinh người nhận con, thì quan đại diện kết hợp giải quyết việc nhận con
đăng ký khai sinh.
4- Trường hợp trẻ sinh ra có bố hoặc mẹ là người nước ngoài thì hai vợ chồng phải có thỏa thuận
bằng văn bản lựa chọn quốc tịch cho con. Trong trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài
cho con, thì phải giấy thỏa thuận của cha mẹ về việc chọn quốc tịch. Giấy thỏa thuận về
việc chọn quốc tịch phải xác nhận của quan nhà nước thẩm quyền của nước người
nước ngoài là công dân về việc chọn quốc tịch cho con là phù hợp với pháp luật của nước đó.
Trong trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người
kia là người nước ngoài, thì việc xác định quốc tịch cho trẻ em được thực hiện theo quy định của
Luật Quốc tịch Việt Nam.
5- Tên của trẻ em là tên Việt Nam hoặc tên nước ngoài theo sự lựa chọn của cha mẹ.
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết: - Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh bản chính
Lệ phí: 5USD / trường hợp đăng ký khai sinh
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :
quan đại diện Việt Nam chỉ đăng khai sinh cho trẻ em nếu cha mẹ nhất trí lựa chọn quốc
tịch Việt Nam cho trẻ em đó theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài - Trang 2
Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài 9 10 248