Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ em chết sơ sinh

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ em chết sơ sinh như sau:
1) Trình tự thực hiện:
- Trẻ em sinh ra sống được từ 24 giờ trở lên rồi mới chết thì cha, mẹ, người giám hộ có
trách nhiệm đến tại Ủy ban nhân dân cấp xã để làm thủ tục đăng ký khai sinh và khai tử
theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch.
- Sau khi kiểm tra đã đầy đủ hồ sơ, cán bộ tư pháp hộ tịch cấp ghi vào sổ đăng ký khai
sinh, đăng ký khai tử, 1 bản chính đăng ký khai sinh, 1 bản chính đăng ký khai tử.
Chủ tịch hoặc phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp 01 bản chính giấy khai
sinh, 01 giấy khai tử cho đương sự bản sao giấy khai sinh và khai tử cấp theo yêu cầu của
đương sự.
- Nhận kết quả tại (bộ phận một cửa) Uỷ ban nhân dân cấp xã
2) Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, gồm:
+ Giấy chứng sinh của trẻ;
+ Đề nghị báo tử (do gia đình trẻ em viết) hoặc giấy báo tử.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4) Thời hạn giải quyết:
- Trong ngày làm việc.
5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân.
6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp xã.
7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Giấy khai sinh, Giấy chứng tử
8) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Trẻ em sinh ra và sống được từ 24 giờ trở lên rồi mới chết cũng phải đăng ký khai sinh và
đăng ký khai tử.
9) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý

hộ tịch;
- Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số
158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ tư pháp về việc ban hành và
hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

...
Thủ tục đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ em chết sơ sinh như sau:
1) Trình tự thực hiện:
- Trẻ em sinh ra sống được từ 24 giờ trở lên rồi mới chết thì cha, mẹ, người giám hộ
trách nhiệm đến tại Ủy ban nhân dân cấp để làm thủ tục đăng khai sinh khai tử
theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch.
- Sau khi kiểm tra đã đầy đủ hồ sơ, cán bộ pháp hộ tịch cấp ghi vào sổ đăng khai
sinh, đăng ký khai tử, 1 bản chính đăng ký khai sinh, 1 bản chính đăng ký khai tử.
Chủ tịch hoặc p chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cấp 01 bản chính giấy khai
sinh, 01 giấy khai tử cho đương sự bản sao giấy khai sinh và khai tử cấp theo yêu cầu của
đương sự.
- Nhận kết quả tại (bộ phận một cửa) Uỷ ban nhân dân cấp xã
2) Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, gồm:
+ Giấy chứng sinh của trẻ;
+ Đề nghị báo tử (do gia đình trẻ em viết) hoặc giấy báo tử.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4) Thời hạn giải quyết:
- Trong ngày làm việc.
5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân.
6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp xã.
7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Giấy khai sinh, Giấy chứng tử
8) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Trẻ em sinh ra và sống được từ 24 giờ trở lên rồi mới chết cũng phải đăng ký khai sinh và
đăng ký khai tử.
9) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng quản
Thủ tục đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ em chết sơ sinh - Trang 2
Thủ tục đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ em chết sơ sinh - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ em chết sơ sinh 9 10 972