Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
1. Trình tự thực hiện:
- Người đi đăng ký khai tử nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi cư trú cuối cùng của người chết;
trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì nộp tại Sở
Tư pháp nơi người đó chết.
- Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp ghi vào Sổ đăng ký khai
tử và bản chính Giấy chứng tử, Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp một bản chính Giấy
chứng tử cho người đi đăng ký khai tử. Bản sao Giấy chứng tử được cấp theo yêu cầu của
người đi đăng ký khai tử.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc ủy quyền nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi cư
trú cuối cùng của người chết; trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng
của người chết thì nộp tại Sở Tư pháp nơi người đó chết.
2. Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai đăng ký khai tử (dùng cho việc đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài) (Mẫu
TP/HT-2012-TKKTNN);
- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử;
- Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thay phải có văn bản ủy quyền được công
chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,
chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải
có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.
3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày; trường hợp cần xác minh, thì thời
hạn được kéo dài không quá 03 ngày.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
6. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
7. Cơ quan phối hợp: Không
8.Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp
9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng tử
10. Lệ phí (nếu có): Không
11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Người nước ngoài hoặc
người Việt Nam định cư ở nước ngoài chết tại Việt Nam.
12. Mẫu đơn, mẫu Tờ khai: Tờ khai đăng ký khai tử (dùng cho việc đăng ký khai tử có
yếu tố nước ngoài) (Mẫu TP/HT-2012-TKKTNN).

...
THỦ TỤC ĐĂNG KHAI TỬ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
1. Trình tự thực hiện:
- Người đi đăng khai tử nộp hồ tại Sở pháp nơi trú cuối cùng của người chết;
trong trường hợp không xác định được nơi trú cuối cùng của người chết thì nộp tại Sở
pháp nơi người đó chết.
- Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ hộ tịch của Sở pháp ghi vào Sổ đăng khai
tử bản chính Giấy chứng tử, Giám đốc Sở pháp cấp một bản chính Giấy
chứng tử cho người đi đăng khai tử. Bản sao Giấy chứng t được cấp theo yêu cầu của
người đi đăng khai tử.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ trực tiếp hoặc ủy quyền nộp hồ tại Sở pháp nơi cư
trú cuối cùng của người chết; trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng
của người chết t nộp tại Sở pháp nơi người đó chết.
2. Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai đăng ký khai t (dùng cho việc đăng ký khai tử yếu t ớc ngoài) (Mẫu
TP/HT-2012-TKKTNN);
- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử;
- Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thay phải có văn bản ủy quyền được công
chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được y quyền ông, bà, cha, mẹ, con, vợ,
chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải
giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.
3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày; trường hợp cần xác minh, thì thời
hạn được kéo dài không quá 03 ngày.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: nhân
6. quan thẩm quyền quyết định: S pháp
7. quan phối hợp: Không
8.Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: S pháp
9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng tử
10. Lệ phí (nếu có): Không
11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Người nước ngoài hoặc
người Việt Nam định nước ngoài chết tại Việt Nam.
12. Mẫu đơn, mẫu T khai: Tờ khai đăng khai tử (dùng cho việc đăng khai tử
yếu tố nước ngoài) (Mẫu TP/HT-2012-TKKTNN).
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 9 10 850